ATLE ANDERSSON

Fiskeriminister Svein Ludvigsen opplyste dette i Stortingets spørretime. Bakgrunnen er forholdene som ble avdekket i Vatlestraumen etter «Rocknes-forliset».

I tillegg til at Kystverket vurderer fjerning av grunnen i Vatlestraumen, varsler statsråden flere tiltak i farvannet der «Rocknes» forliste.

Ett av tiltakene er å separere sør— og nordgående trafikk på hver sin side av Bjorøy.

Som et første skritt for å bedre sikkerheten, blir det etablert kameraovervåking av Vatlestraumen og varslingsplikt for skip før de ankommer Vatlestraumen.

Stortingsrepresentant Arne Sortevik (Frp), som tok saken opp i Stortinget, er brukbart tilfreds med fiskeriministerens varsel om flere tiltak i Vatlestraumen.

— Jeg er også rimelig fornøyd med at statsråden innser at området både sør og nord for Bergen er et høyrisikoområde når det gjelder skipstrafikk, sier Sortevik.

Fiskeriminister Svein Ludvigsen opplyser også at «Rocknes»-tragedien kan føre til at regjeringens stortingsmelding om oljevernberedskap blir forsinket. Årsaken er at myndighetene ønsker å trekke erfaringene og evalueringene etter «Rocknes»-forliset inn som grunnlag i meldingen.