Klimaprognosene om et økende havnivå vil ramme Norge med økende tyngde allerede om 40-50 år, og enda verre skal det bli. For selv om havets nivå er spådd å øke med fra 65 til 120 centimeter inneværende århundre, vil havet fortsette å stige i mange hundre år fremover, skriver Aftenposten.

– Folk og politikere har allerede sett hva som er i ferd med å skje med Bryggen, og tar det som et forvarsel, sier forskningsleder Helge Drange ved Nansen— og Bjerknessenteret i Bergen. Han er imponert over byens politikere, som han mener tar situasjonen på alvor.

– Nederlandske ingeniører har allerede vært i Bergen for å se hvor man kan bygge sluser over Puddefjorden og foran Vågen, sier Drange og mener at det økende havnivået vil være et stort problem for Bryggen allerede om bare 10-20 år.

– Det er viktig at opplysningene om hva som venter, nå kommer ut, sier han.