På gaten i Vaskerelven finner vi Ivar Jørdre, en av initiativtakerne for samarbeidet mellom Norges Handikapforbund (NHF) Sør, og Terje Engevik, byggeleder for Statens vegvesens utbygging av Vaskerelven, i ferd med å inspisere den ferdige gaten.

— Vi har hatt god kontakt underveis og forsikrer oss nå om at det er blitt slik vi har planlagt, sier Engevik.

At fortauene har ordentlige opp- og nedganger slik at kantene ikke skaper vansker for handikappede og rullestolbrukere er avgjørende.

Sammen med Jørdre ser han over detaljene i den nyåpnede gaten. Begge er stort sett fornøyd med gjennomgangen.

— Når man først er i gang med store prosjekter som dette er det viktig med et samarbeid som varer hele veien, sier Jørdre.

Byggeleder Engevik setter også pris på det nære samarbeidet.

— Av og til kan det gå fort i svingene og da er det bra at vi kan gå over dette sammen kort tid i etterkant, sier han.

For Jørdre og andre handikappede er det viktig at også overgangene mellom fortau og butikker er tilrettelagt, slik at man kommer seg enkelt inn og ut. Engevik og Statens vegvesen har mange hensyn og ta, noe Jørdre også understreker.

— Blinde og svaksynte er for eksempel avhengig av mindre kanter slik at de kan orientere seg, sier Jørdre.

Han påpeker at det er et godt tegn at kommunen har gått bort fra spesialplaner for handikappede og nå over til å benytte seg av det overordnede prinsippet «tilgjengelig for alle».

Det eneste de fant var litt småplukk ved inngangen til Torggaten, samt at nedgangen ved Kvarteret er for bratt.

Byggelederen opplyser at dette er noe de straks skal se nærmere på.

RUNE BERENTSEN