KARI PEDERSEN

INGVILD RUGLAND

TORSTEIN STANGENES

ARNE NILSEN (foto)

«Nei til salg av Bergen, nei til salg av Bergen» lød de taktfaste ropene som hilste bystyret velkommen til dyst i går ettermiddag.

Utenfor Gamle Rådhus demonstrerte et hundretall kommuneansatte mot konkurranseutsettingen som bystyret toget inn for å vedta.

Med stemmene til Høyre, Frp, Pensjonistpartiet, KrF og Venstre vedtok bystyret å gi byrådet fullmakt til å innføre mer konkurranse, både internt i kommunen og gjennom anbud.

Deretter vedtok det samme flertallet å omorganisere hjemmetjenestene og deretter innføre såkalt fritt brukervalg for hjemmehjelp.

Fra neste høst skal pleietrengende fritt få velge om en kommunal eller privat ansatt vaskehjelp skal utføre den husvasken de har rett på.

— River ned alt

Blant demonstrantene utenfor Gamle Rådhus sto Jorunn Kjønås. Hun har 24 års fartstid som hjemmehjelper og er i dag tillitsvalgt i sone Landås.

— Nå er det nok. Gårsdagens vedtak river ned alt som har skjedd positivt innen hjemmetjenestene de siste ti årene, mener Kjønås.

— Det verste er ikke inntoget av private firmaer, men den omorganiseringen som kreves for å gjennomføre det frie brukervalg, sier både Kjønås og hovedtillitsvalgt Sickan Bersaas.

200 hjemmehjelpere skal plasseres i et eget kommunalt foretak og omgjøres til en ren vaskepatrulje. Hjemmehjelperne skal bare jobbe dag, de skal ikke gå i turnus og veksle mellom på å yte omsorg og vaske gulv, slik de gjør i dag.

— Bare å vaske hver dag blir altfor ensformig og slitsomt. Vi har trivdes med samarbeidet og variasjonen. Nå finner jeg meg heller noe annet å gjøre, sier Jorunn Kjønås til Bergens Tidende.

Fra sin plass på galleriet fulgte hun hoderystende bystyredebatten.

— Mest provoserende var det å se deler av Høyre-benken studere avisene i stedet for å følge med, sier hun etterpå.

- 70 prosent positive

KrF og Venstre kunnet vippet utfallet av sakene den andre veien, men valgte begge å følge byrådet sitt.

— Vi har tillit til helsebyråden, men vil følge nøye med, sa KrFs Ragnhild Flesnes Mellingen.

KrF klarte imidlertid å få bystyreflertallet med på en ørliten innstramming i nyordningen: De private tilbyderne skal ikke få lov til å tilby tilleggstjenester til brukerne.

Høyres Bjørn-Frode Schjelderup avviste påstandene, blant annet fra RVs Torstein Dahle, om at fritt brukervalg blir innført uten at bystyret vet om brukerne ønsker det.

Schjelderup viste til en evaluering av ordningen i Oslo, der 70 prosent av brukerne er positive til fritt brukervalg. Blant dem som har valgt en privat vaskehjelp, er samtlige positive til nyordningen, påpekte Schjelderup.

Likevel: I Bergen har både Eldrerådet, Kamp for eldre og FFO uttalt seg negativt, noe Sp brukte som begrunnelse for å gå imot.

Paradoks

Aps Trond Tystad refset høyresiden i bystyret for å starte konkurranseutsettingen i feil ende:

— Hvis KrF har lært konkurranseutsetting hos Ap, har de fulgt dårlig med i timen. Første bud er at man aldri konkurranseutsetter de grupper som står svakest i arbeidsmarkedet. På det punktet har Ap vært konsekvent.

— Paradokset er at vi ikke vil sette jobben som kommunaldirektør ut på åremål, mens vi innfører fri konkurranse i den andre enden av skalaen, sa den tidligere finansbyråden.

<b>KVINNESTERKT:</b> Sammen med kollegene Marit Bergesen og Berit Olsen demonstrerte Jorunn Kjønås (i midten) utenfor Gamle Rådhus i går ettermiddag. - Vi er helt imot nyordningen med fritt brukervalg, sa de erfarne hjemmehjelperne.