I politiavhør har en 48 år gammel bergenser fortalt at han importerte to vaskebjørner og to nesebjørner i sommer. Mannen er identisk med personen som politiet gjennomførte razzia mot i sommer.

Da disponerte han en bolig i en av byens nabokommuner. Den gang innrømmet han at han hadde importert to vaskebjørner og to sibirske ekorn. Han hevdet at en vaskebjørn var død og at den andre var avlivet og brent.

— Mannen har i avhør påstått at han fra og med i sommer har hatt alle de fire halvbjørnene i kjelleren i huset sitt i Fana, forteller lederen av etterforskningen, politiførstebetjent Harald Lekven til Bergens Tidende.

Rømte i sommer

— Videre har han hevdet at alle de fire dyrene en gang på ettersommeren klarte å rømme gjennom en luke i kjelleren, sier Lekven.

— Vi er usikre på om vi kan feste lit til mannens troverdighet og opplysninger i saken. Men vi har ikke grunnlag for å tro at det har vært snakk om mer enn disse fire dyrene. Vaskebjørnen som ble skutt på lørdag, var en hann. Vaskebjørnen som fortsatt er på rømmen er en hunn. Ingen vet om den har nedkommet med avkom eller om den er drektig. Nesebjørnene var hann og hunn, sier Lekven.

— Vi har ikke fått informasjoner fra publikum om at dyrene er sett de siste dagene. Dermed vet vi ikke eksakt hvor de er, sier han.

48-åringen ble arrestert sent torsdag kveld og satt i lange avhør. Han ble sluppet fri i går middag.

Vurderer jakt

Viltforvaltningen i Bergen og hos fylkesmannen i Hordaland vurderer om og på hvilken måte det skal gjennomføres jakt på de tre dyrene. Bruken av ettersøkshund vurderes. Men det er betenkeligheter med det fordi ettersøkshundene som viltforvaltningen bruker, risikerer rabiessmitte ved nærkontakt med halvbjørnene, sier Lekven.

— Har dere grunn til å frykte at de tre dyrene er rabiessmittet?

— Det spørsmålet må du rette til fylkesmannens miljøvernavdeling. Men jeg kan bekrefte at dette var en av problemstillingene som ble drøftet på møtet mellom politiet, fylkesmannens miljøvernavdeling og viltforvaltningen i Bergen kommune i dag, sier politiførstebetjenten.

- Vil ikke spekulere

— Hvor stor mulighet har politiet til å etterprøve opplysningene som 48-åringen har gitt?

— Gjennom vanlig etterforskning vil vi forsøke å sjekke om opplysningene han har gitt er korrekte.

— Nesebjørner er tilpasset et tropisk klima. Derfor er det spekulert i om kulden har tatt livet av de to nesebjørnene. Har politiet opplysninger som støtter en slik teori?

— Det blir bare spekulasjoner, og det vil jeg avstå fra.

— Kan 48-åringen regne med en streng reaksjon ettersom dette er andre gang han har innrømmet ulovlig innførsel av slike uønskete dyr?

— I utgangspunktet vil reaksjonen på slike lovbrudd være bøter, men fengselsstraff vil være aktuelt i denne saken, sier politiførstebetjent Harald Lekven.

Rabiesfrykt

Spørsmålet om rabiessmitte er kommet inn i landet som følge av at vaskebjørnene og nesebjørnene har vært på rømmen i Fana i flere måneder, er altså reist.

Hvis en rabiessmittet halvbjørn eventuelt har bitt andre dyr som rotter, mus, katter eller fugler, kan smitten ha blitt overført. Hvis den ene eller begge nesebjørnene er frosset i hjel, har de helt sikkert blitt spist av rotter, mus, rev, ravn, skjærer og kråker. Da kan rabies under uheldige omstendigheter ha blitt overført til noen av ådselspiserne.

Veterinær Jürgen Schönheit ved Veterinærinstituttet i Bergen sier til Bergens Tidende at denne muligheten er liten.

- Risiko til stede

— Rabiessmitte finnes i dyrets spytt og vil bli overført et annet dyr via bitt. Det er kjent at rabiesvirus kan overleve i et kadaver. Hvor lenge, avhenger av flere faktorer - blant annet temperaturen i luften og hvor fort kadaveret går i forråtelse. Men det er uhyre sjelden at smitten overføres ved at et dyr spiser kadaveret av et rabiessmittet dyr, sier Schönheit.

Miljøvernsjef Terje Aasen hos fylkesmannen i Hordaland sier til BT i en kommentar at myndighetene ikke frykter at rabies er kommet til landet som følge av saken fra Fana.

— Men risikoen er avgjort til stede. Analysene som Veterinærinstituttet foretar av den avlivede vaskebjørnen, vil gi et svar på om den var smittet. Hvis den er det, er situasjonen ytterst alvorlig. Da har vi en alarmsituasjon, sier Aasen.

Jürgen Schönheit opplyser at analyseresultatene trolig blir ferdig først etter jul.