Vaskebjørnen rusler rundt i søndre bydel som en vagabond. Til stadighet får politiet henvendelser fra publikum om minibjørnen. Men til tross for at politi og viltnemnden gang på gang har rykket raskt og mannsterkt ut, med og uten våpen, med og uten ettersøkshund: vagabonden er fortsatt på frifot. (Se grafikk.)

Det er viltmyndighetene særdeles lite glade for. De mener det er viktig at vaskebjørnen fjernes fra norsk natur. Direktoratet for naturforvaltning har derfor bedt politiet og de lokale viltmyndighetene om å fange og avlive dyret. Akkurat det har vist seg å være en nær umulig oppgave.

Så dyret på kloss hold

En som har rykket ut flere ganger etter melding om vaskebjørn-observasjoner, er viltforvalter i Bergen kommune, Hallvard Sandven. Han forteller til Bergens Tidende at han om kvelden lørdag 5. mars fikk melding om vaskebjørnen som tuslet på snøen i en hage i Harald Skjoldsvei i Fana. Sandven så dyret på nært hold. Minibjørnen smatt gjennom en hekk og forsvant i mørket.

Sandven fikk lov å sette ut to feller i hagen til huseieren. Dette er såkalte «kalde feller». Dyr som går i den, blir ikke påført skade. Fellene har vært plassert på flere av de stedene vaskebjørnen er observert.

Politiet ber om hjelp

Vaskebjørnene er spesielt aktive om natten. De livnærer seg av nesten hva det skal være, altetende som de er. De jakter på fugler og smådyr. Fra land der vaskebjørnen er tallrike, vet vi at dyrene kan bli svært plagsomme for mennesker. Særlig plagsomt er det at de velter bosspann for å finne mat.

Dersom folk opplever at bosspann er veltet og innholdet spredd ut over, er det en indikasjon på at det kan være vaskebjørn i området.

Det er viktig at politiet får melding raskest mulig hvis publikum oppdager dyret. Da er sjansen for å finne vaskebjørnen større enn om man venter med å melde fra.