Folkehelseinstituttet står bak de nye reglene, som omfatter alle norske barnehager. Rutinene for vasking av barna, lokalene og lekene strammes inn.

— Dette er veldig gledelig for oss som jobber med smittevern, sier Øystein Søbstad, smittevernoverlege i Bergen.

Barnehagene er varslet

Torsdag sendte han ut en e-post om de nye reglene til byens barnehager. De fleste av reglene omfatter vanlig hygiene, og skiller seg lite fra dagens ordninger. Noen av reglene er strengere, som denne:

«Fellesleker av plast og tre bør vaskes regelmessig med rengjøringsmiddel og varmt vann, forslagsvis én gang per uke. Tøyleker kan vaskes i vaskemaskin,» heter det i skrivet.

Bakgrunnen er at smittestoffer som virus og bakterier sprer seg via lekene. Barna smittes og bærer med seg sykdommene hjem, av og til også til beste- og oldeforeldre.

Hvert år dør om lag 1000 nordmenn - for det meste eldre - av influensa. Smittevernoverlegen tror det er gode muligheter for at de nye reglene kan berge en del liv.

- Barnehagene er arnestedet

  • Vi skal ikke se bort fra det, spesielt når det gjelder influensa, sier Søbstad.

Mange sykdommer spres fra barnehagene til samfunnet ellers, sier han.

— Barnehagen er arnestedet for smittsomme sykdommer i Norge. Det er ofte her de kommer først, sier han.

Han sikter da både til luftveisbårne sykdommer og smitte som rammer magen og tarmene. Barna har ikke godt av å bli utsatt for alle disse smittestoffene, mener han. Den folkelige oppfatningen om at barna må «herdes», er en sannhet med modifikasjoner.

— Noen har den forunderlige innstillingen at det er en fordel at barna blir syke. Ved milde sykdommer kan det kanskje stemme. Men ved for eksempel alvorlig influensa og diaré, kan det diskuteres om det er sunt, sier Søbstad.

Som i gamle dager

Han sammenligner tilstanden i barnehagene med boforholdene våre i gamle dager.

— Da levde folk trangt og tett på noen få kvadratmeter, omtrent slik det er i barnehagene.

Når barna dessuten har tett fysisk kontakt og tar mye på hverandre, spres smitten. De nye reglene skal begrense spredningen.

Barnehageleder Elin Teigland i Vappus Sentralbadet sier hun vil følge de nye reglene etter beste evne.

— Vi vasker lekene én eller to ganger i måneden i dag. Hvis vi skal gjøre det hver uke, blir det mye arbeid, men vi får gjøre vårt beste, sier hun.

Hva synes du om de nye reglene? Si din mening i feltet under!

Jon Tufto