De siste dagene har tusenvis vært uten strøm på grunn av uvær.

I 2007 innførte Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE) en ordning som gir strømkunder krav på direkte utbetaling av kompensasjon for strømbrudd ut over 12 timer.

— Det er nettselskapet man er kunde i som skal betale ut kompenasjonen, sier seksjonssjef for økonomisk regulering, Tore Langset i NVE.

Her er det du har krav på ved langvarig strømbrudd:

  • Mellom 12 og 24 timer: 600 kroner
  • Mellom 24 og 48 timer: 1400 kroner
  • Mellom 48 og 72 timer: 2700 kroner
  • For avbrudd ut over 72 timer gis det i tillegg 1300 kroner for hver nye påbegynte 24-timers periode. Hvis strømmen har kommet og gått, regnes strømavbruddet som sammenhengende hvis det er mindre enn to timer mellom hvert brudd.

- Vanlig å melde inn

For å få utbetalt beløpet, må kunden melde inn krav om dette til kraftselskapet.— Jeg har inntrykk av at det er vanlig å søke om kompensasjon. Ofte velger også selskapene å betale ut til kunder som ikke har levert krav, sier Langset.

Nettselskapene plikter å informere kundene sine om ordningen minst én gang i året, og de skal utarbeide et skjema som kunden kan benytte når han skal fremme sitt krav.

Bakgrunnen for endringen i 2007 var for det første at NVE fant det rimelig at kunder skulle få kompensasjon for de ulempene et strømbrudd fører med seg.

— Videre skal ordningen også fungere som et insentiv for kraftselskapene, slik at de i størst mulig grad forhindrer langvarige strømbrudd, sier Langset.

Ifølge Langset fantes det ikke noen tilsvarende ordning før 2007.

4800 krav etter Nina

BKK sine nettsider finner kundene et skjema der de enkelt kan sende inn krav om kompensasjon.«Pga skadene etter ekstremværet Nina mottar vi mange saker om kompensasjon, og derfor vil det ta noe tid før vi får behandlet disse. Men vi vil behandle de så snart vi får anledning», skriver BKK på nettsiden.

— Fra lørdag og frem til i dag, har vi fått inn 4800 søknader om kompensasjon, sier kommunikasjonsrådgiver Anne Mette Tuvin i BKK til BT torsdag ettermiddag.

Ifølge tall fra NVE, betalte BKK Nett As ut 400.000 kroner i kompenasjon i 2013. Tallene for 2014 er foreløpig ikke klare.