Kvinnen som i går kveld ble påkjørt og drept av et vogntog i Etne sentrum, var i begynnelsen av tjueårene. Hun skal ha krysset veien i et fotgjengerfelt like utenfor tinghuset i sentrum av Etne, og omkom på stedet.

Ulykken skjedde i et fotgjengerfelt som krysser den sterkt trafikkerte E134, som går rett gjennom Etne sentrum, og som betjener all trafikk mellom Haugesund og Østlandet, også tungtrafikk.

For vel et år siden var det en annen alvorlig ulykke i det samme fotgjengerfeltet. En eldre kvinne ble hardt skadet, men overlevde.

Det har vært flere alvorlige ulykker i fotgjengerfeltene som krysser E134 i Etne sentrum. Veimyndighetene skal senest ha blitt bedt om å ta affære etter at den eldre kvinnen ble hardt skadet.

Lovet å sjekke sikkerheten

– Statens vegvesen lovet å komme med sine spesialister for å se hva som måtte gjøres, men så vidt jeg vet har de ennå ikke vært her, sier Amund Enger, som da var ordfører.

Enger bekrefter også at kommunens tekniske etat flere ganger har påpekt at fotgjengerovergangene i Etne sentrum er for dårlig belyst og uoversiktlige, og at også politiet skal ha kontaktet Statens vegvesen.

Det var mørkt og vått i området da ulykken skjedde, men distriktsveisjef Astrid Eide mener belysningen er tilfredsstillende.

Rådmann i Etne kommune, Elling Hetland, opplyser at det i forbindelse med den forrige ulykken ble diskutert om strekningen var tilstrekkelig opplyst.

– Ble det iverksatt tiltak etter dette?

– Nei, det er ikke gjort noe spesielle tiltak.

Nå krever etningene at sikkerheten bedres.

– Enten må farten reduseres, lyset bedres eller lages fartsdumper. Dette er en farlig plass, den er for lite opplyst og har for mange distraksjoner. Det synes alle vi som kjører der hver dag, sier Amund Enger.

Ulykken skjedde litt over klokken 18. Føreren av vogntoget, en mann i 50-årene, ble tatt hånd om av helsepersonell etter ulykken.

DØDE PÅ STEDET: Kvinnen i begynnelsen av 20-årene omkom på stedet i Etne sentrum i går kveld.
Hanne R. Rosseland