Forhandlingene mellom NAVO og Akademikerne Helse brøt sammen torsdag morgen.

400 personer er allerede tatt ut io streik ved Ullevål univeristetssykehus, Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF, Univeristetssykehuset Nord-Norge HF og Aker Univeristetssykehus HF.

Akademikerne varsler i følge Bergensavisen at streiken vil bre seg til Helse Bergen, om det ikke blir funnet en løsning før mandag.

Ledelsen i Helse Bergen ser alvorlig på situasjonen og har sendt arbeidstakerne en rekke dispensasjonssøknader, skriver Bergensavisen.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har oppfordret sine medlemmer til å opptre solidarisk med de streikende på sykehusene ved å respektere streiken og unngå å utføre streikebelagt arbeid.

– NSF oppfordrer sine medlemmer til å opptre solidarisk med de streikende ved å respektere streiken og unngå å utføre streikebelagt arbeid, sier nestleder Erik Bårdseng i en kommentar til Akademikernes streik.

– Jeg er glad for støtten fra Norsk Sykepleierforbund, sier nestleder i Akademikerne Helse Torunn Janbu.

Sykehuskonflikten kom ikke nærmere en løsning etter et møte mellom NAVO og Akademikerne fredag ettermiddag. 442 sykehusansatte gikk ut i streik torsdag morgen etter at det ble brudd i meklingen mellom Akademikerne Helse og NAVO.

Mandag vil streiken bli utvidet med et nytt uttak. Dette uttaket gjelder 500 ansatte ved Akershus universitetssykehus, St. Olavs hospital, Helse Bergen, Sykehuset Telemark, Stavanger universitetssjukehus og Helse Førde.