Per Tore Bøe, leder for aksjonen Ja til Sotratunnel, varsler at beboerne vil gå til rettssak mot Statens vegvesen dersom broløsningen blir valgt.

— Vi har vært i kontakt med advokater og vil være føre var. Dersom ikke våre argumenter vinner frem hos politikerne, går vi rettens vei, sier han.

Trampeklapp og frysninger

Bøe høstet trampeklapp da han slaktet veivesenet sin konklusjon.

— Vi vil kjempe for bomiljøet, hindre tvangsflytting og redde oss fra 32.000 biler gjennom boligområdet, sier Bøe.

Aksjonen representerer velforeninger og borettslag med til sammen 10.000 medlemmer på begge sider av sundet.

Prosjektleder Magnus Natås i Statens vegvesen ble derimot møtt av kritiske spørsmål og til tider intens hoderysting i salen. Vegvesenet mener at en ny firefelts bro ved siden av dagens Sotrabru er den beste løsningen for fremtidens Sotrasamband.

— Jeg får frysninger på ryggen. Dette er bare helt uaktuelt, utbrøt en kvinne da Natås viste animasjonsfilm over hvordan veivesenet ser for seg broen.

- Bulldoserpolitikk

— Vegvesenet driver ren bulldoserpolitikk. Tar dere ingen barmhjertighetshensyn? Spurte Trond Visnes Olsen, en av flere opprørte beboere fra Bergen Vest.

Han pekte på at området allerede er en flystøysone på grunn av innflygingen til Flesland.

— Er det ikke grenser for hvor mye støy vi skal påføres? Nå vil bulldoserne ha en autostrada gjennom boligområdet vårt, sa han.

Natås medgir at en ny bro vil gripe inn i nærmiljøet på en langt sterkere måte enn en undersjøisk tunnel vil. Men på samtlige andre områder mener han bro er best:

  • Det gir mest fleksibelt transportsystem både for nærtrafikk, gjennomgangstrafikk, kollektivløsninger og gang- og sykkeltrafikk.
  • Alternativet er 1,5 kilometer kortere, og derfor mest effektivt.
  • En tunnel betyr at man må 200 meter under bakken. Det gir større CO2-utslipp og energibruk.
  • Bro er billigere i drift enn tunnel.

Koste hva det koste vil

Det siste argumentet imponerer ikke byråd Lisbeth Iversen (KrF).

— Vi må være fremtidsrettet. Hvis det koster, så får det koste. Vi kan ikke bruke driftsbudsjettet som argument, sier hun.

Iversen gikk langt i å støtte tunnelalternativet, i kombinasjon med en opprustning av dagens bro. Tanken er da at broen skal reserveres for syklister, gående, busser og en mulig fremtidig bybane. Da må broen utvides og kanskje forsterkes.

CO2-argumentet betyr mer for byrådet, men det prøvde Bøe å stikke hull på ved å presentere beregninger som viste langt mindre merforbruk av diesel enn Vegvesenet regner med.

For beboerne som hadde møtt på folkemøtet, var nok de nære ting viktigere. Blant spørsmålene var disse: Hvor ofte må vi vaske huset på grunn av alt veistøvet som kommer? Hvor skal skolebarna gå? Vil den 37 år gamle Sotrabrua dette ned snart? Og synes virkelig Vegvesenet at det vil bli fint syn med en ny bro i tredobbel størrelse?

Bystyret i Bergen skal diskutere saken 15. september og gi sin innstilling før jul. Også i Fjell, Sund og Øygarden blir det politisk behandling i høst.

Hva synes du er riktig å bygge? Mer bor eller undersjøisk tunnel?

Marius Sunde Tvinnereim
Marius Sunde Tvinnereim