For to år siden søkte en nausteier i Vestrepollen på Milde om lov til å legge ut en flytebrygge. Kommunens avslag ble klaget inn for komité for miljø og byutvikling, noe som avdekket at flere av flytebryggene kunne være ulovlige.

Komiteen ga klager medhold. Komitéleder Dag Skansen (H), syntes det var en kurant avgjørelse.

— Vi var ikke på dette tidspunkt oppmerksomme på omfanget av ulovlighetene, men mente at klager burde få medhold, sier Dag Skansen (H), leder i komité for miljø og byutvikling.

Bygget for langt

Etter at komiteen hadde sagt sitt, gikk tilsynsavdelingen til aksjon.

En inspeksjon i viken og en gjennomgang av gamle søknadspapirer, avdekket at kun fire av de ti flytebryggene var omsøkt. En av de fire det var søkt om, viste seg å være dobbelt så lang som tillatt, og er derfor også ulovlig.

Det siste avviser eier av flytebryggen, som sier til BT at han har fått en ferdigattest som viser at bryggen er godkjent.

Det er ikke bare på Milde ulovligheten florerer. Strandsonen i Bergen er full av lignende saker.

Øystein Andersen, seksjonsleder ved etat for byggesak og private planer, skriver i en e-post at det er avdekket ulovlighetssaker til ca. 55 prosent av strandeiendommene.

1500 ulovligheter

Det kan ende opp med nærmere 1500 ulovlighetssaker før kartleggingen er over.

«Vi vil kartlegge ferdig, for deretter å ta en vurdering av hvor listen skal ligge for oppfølging. Det er ikke mulig å ta fatt i alt, og vi ønsker å behandle sakene likt.»

Når det gjelder eierne, er historiene ulike. Den ene mener kommunen har gjort feil, og at det foreligger tillatelse. En annen forteller at naustet i sin tid ble kjøpt med flytebrygge.

— Dette var en tid da det ikke var så nøye å søke, sier han.

De øvrige er kjent med at det ikke har vært søkt om tillatelse, men flere søknader skal være underveis.

— Flytebryggen er lagt ut midlertidig for at min datters funksjonshemmede sønn skal kunne komme seg i båten, forteller en eier, og legger til:

— Dette tar jeg med knusende ro.

- Noen bagateller

Dag Skansen sier han ikke var overrasket over at såpass mange flytebrygger i denne viken viste seg å være ulovlige. Nå ber han om en avklaring på hvordan ulovlighetssakene skal håndteres.

— Noen av sakene er bagatellmessige og i disse sakene bør det kunne gis amnesti, sier han.

Han peker på at en rekke naust og brygger er oppført før det var søknadsplikt.

— For en del år tilbake var det heller ikke uvanlig at en som søkte om en brygge, fikk muntlig tillatelse. Det var ikke så nøye med formalitetene. Problemet for disse er at det ikke foreligger dokumentasjon, og da er tiltakene pr. definisjon ulovlige.

Byråd Filip Rygg sier det skal

.