JAN STEDJEjan.stedje@bt.no Politikerne er rystet av opplysninger som er kommet frem om farskapssaker i mediene denne uken.— Det er helt urimelig at vi har et lovverk som gjør at en mann må betale bidrag i 17 år før han får bekreftet at han ikke kan være "rett" far, sier Trond Helleland (H) til Bergens Tidende.Han sitter i familiekomitien, og vil ta saken opp i partiet med sikte på forandringer i lovverket.- Jeg er rystet over saken til Ole Georg Bysheim (omtalt i BT torsdag, (red. anm.). Dette må oppleves som rettsløse tilstander, sier Helleland. Billighetserstatning Jon Lilletun (KrF) vil også ta sakene opp i partiet. Han går inn for en forandring i lovverket slik at menn får rett til å kreve DNA-test av barnet.- Jeg vil råde Ole Georg Bysheim til å reise krav om billighetserstatning mot staten. Han har fått en behandling i sin farskapssak som ikke kan aksepteres, sier Lilletun.Bysheim ble som 17-åring i 1985 tauet inn til Byfogden etter at en venninne hadde oppgitt ham som far til barnet hun ventet. På Byfogdens kontor ble han presentert for to alternativer: enten skrive under på farskap eller ta en rettssak. Bysheim skrev under. Etter å ha kjempet i nesten 17 år har han endelig fått bekreftet at han ikke kan være faren. Ikke anonym sæd Lilletun minner om at KrF er motstander av anonymisering av sædgiver ved kunstig befruktning.- Dette standpunktet har partiet tatt av hensyn til at barnet skal få vite hvem som er den biologiske faren. Nå må partiet mene det samme når det er uklart hvem som er den virkelige biologiske faren, sier han.Da blir det nødvendig å forandre lovverket slik at barnet kan DNA-testes.Mens helseminister Tore Tønne i Stortinget onsdag var uklar i denne saken, går Venstre inn for forandring av DNA-praksisen. Moderne hjelpemidler - Vi kan ikke med dagens moderne hjelpemidler for blodtest ha en tilstand der vi ikke tar DNA-test av barn i bruk for å finne biologisk far, sier politisk rådgiver Marit Wikstrøm i Venstres stortingsgruppe til Bergens Tidende. Hun regner med at Venstre vil ta saken opp når revidert barnelov kommer til Stortinget. Frp er krystallklar.Per Sandberg mener det er et brudd både på menneskerettighetene, likestillingsloven og Barnekonvensjonen at barn ikke skal få vite sin identitet, og at menn ikke skal få vite om han "rett" far til barnet.