Si din mening om lokaliseringen av TV 2

Stortingspolitikerne har ingen planer om å være passive tilskuere dersom TV 2s eiere realiserer potensielle flytteplaner, som Bergens Tidende skrev om i går.

— Det vil være helt uakseptabelt. En politisk umulighet. Da blir det bråk! I hvert fall i parlamentarisk forstand, sier en meget engasjert Lars Sponheim til BT.

Også SVs stortingsrepresentant fra Hordaland, Ågot Valle, er meget skeptisk til at TV 2 nå sysler med flytteplaner.

— Dette reagerer jeg meget sterkt på. Det som antydes er et klart brudd med vilkårene den gangen TV 2 fikk tildelt en såpass lukrativ konsesjon, som en reklamefinansiert allmennkringkaster er, sier Valle.

Større mangfold

SV-politikeren peker på at TV 2 i sin tid vant konsesjonskampen av hensyn til mangfoldet.

— Det var et ønske om at kanalen skulle være med på å utvikle film- og produksjonsmiljøene i Bergen. Dessuten var tanken at man skulle få frem noe annet enn «hovedstadsblikket» på nyheter og produksjoner, sier Valle.

Venstre-leder Lars Sponheim peker på at TV 2s tilhørighet til Bergen styrker den norske fjernsynsstrukturen, i tillegg til at lokalisering utenfor Oslo gir kanalen ekstra kvalitet.

— Denne strukturen må videreføres. Men det bør nok først og fremst skje ved hjelp av gulrot, og ikke pisk, for å si det sånn. Alle som ønsker å beholde TV 2 i Bergen må overbevise dem om at Bergen er en bedre by å være i, fremfor å klumpe seg sammen på Karl Johan. Selv om kanalen i dag har en «boplikt» i Bergen, er det viktig å gi dem «bolyst» også. Hvis vi klarer å flytte Theatercaféen fra Oslo til Bergen vil det kanskje øke «bolysten» til Kåre Valebrokk? sier Sponheim spøkefullt.

Selv om TV 2-konsesjonen utløper 31. desember 2009, peker Sponheim på at myndighetene ikke står helt uten styringsverktøy.

— Det vil være en friere etablering med innføringen av digitalt bakkenett, men TV 2 kan ikke se bort fra den etableringsfordelen de har hatt gjennom mange år. Hvis konsesjonsvilkårene ikke lenger kan brukes, er det viktig at man finner frem til andre styringsvirkemidler, sier Sponheim.

Ågot Valle er sikker på at myndighetene vil ha muligheter til å påvirke selv om TV 2 i fremtiden ikke vil være avhengig av konsesjoner for å kringkaste sine sendinger.

— Husk at det vil kreve en ganske stor statlig medvirkning for å få på plass det digitale bakkenettet. Dermed vil det også være mulig å kreve visse forpliktelser i flere tiår fremover. TV 2 kan ikke kun operere ut ifra sine egne kommersielle interesser, mener SV-politikeren.

Herman Friele skriver brev

Bergen kommune reagerer også. - Da vi leste Bergens Tidende i rådhuset i går morges, ble jeg spontant og tverrpolitisk valgt til å ta saken opp med regjeringen. Brevet går til de aktuelle statsrådene i dag. De kan ikke sitte og se på at TV 2 skal glippe for Bergen ved at konsesjonsvilkårene kanskje endrer seg eller faller bort. Hele poenget med TV 2 er jo å skape mangfold med en styring fra en annen by enn Oslo. Det har TV 2 klart på en utmerket måte. Nå må norske myndigheter sørge for at det for all mulig fremtid skal fortsette å være slik. Eierne må ikke få muligheten til å gjøre som de vil med hensyn til lokalisering. At konserndirektør Kåre Valebrokk bedyrer at det ikke er flytteplaner i hans tid som TV 2-sjef, beroliger meg slett ikke, sier ordføreren i Bergen, Herman Friele til BT.

- Mindre styring

Høyre-leder og stortingsrepresentant Erna Solberg er ikke like sikker.

— Styringsmulighetene for politikerne vil bli betydelig mindre når det digitale bakkenettet er klart. Likevel håper jeg at TV 2 innser at den lokaliseringen de har hatt har gitt dem mange venner. Det har vært gunstig for dem på flere måter, og gitt dem en annen profil enn det NRK har hatt, sier Solberg.

Nå mener Høyre-lederen at Stortinget bør diskutere hva slags styringsverktøy myndighetene bør ha når det digitale bakkenettet er på plass.

— Det viktigste nå er at kulturminister Trond Giske kommer med en gjennomdrøfting av hva denne digitaliseringen vil bety, om det er ønskelig at regjeringen skal kunne styre dette, og eventuelt med hvilke virkemidler, sier Solberg.

Kultur- og kirkeminister Trond Giske ble i går formiddag orientert om at Bergens Tidende ønsket å få en kommentar av ham til denne saken. Han tok ikke kontakt før BT gikk i trykken.

Håvard Bjelland