Lysene skal prøves ut i fotgjengerfeltet ved Paradis skole, tre steder ved Vestkanten og i Fanavegen.

— Det er mange som lurer på hva dette er, sier Per Storli, initiativtakeren til de nye lysene.

— Og det viser jo at lysene virker. Bilistene blir oppmerksomme på at det skjer noe der fremme.

Og det er det som er hensikten, lysene vises bedre på litt avstand enn helt nærme.

Fotgjengerstyrt

Det er de myke trafikantene som utløser lysene. Sensorer plassert skiltet registrerer bevegelse ved fotgjengerfeltet og slår på lysene.

— På den måten rekker bilføreren og bremse rolig opp i stedet for en bråbrems med mulig påfølgende påkjørsel bakfra. Lyset er for bilistene og ikke fotgjengerne, fortsetter han.

Storli fremhever at lysene bare blinker når det er fotgjengere i, eller i nærheten av, fotgjengerfeltet.

— Dette er viktig for at vi ikke skal sløves. Hvis lysene alltid blinker vil de etter en tid ikke gi den forandringen som skal til for at bilførere blir oppmerksomme på folk som er på vei ut i veien.

Evalueres

— I uke 8 blir de tatt ned igjen, deretter vil prosjektet bli evaluert, sier Storli.

— Det skal lages en effektstudie som er rettet mot både fotgjengere og bilister for å kartlegge hvor effektive lysene er.

I Sverige har de hatt lysene en tid og svensk forskning viser at de blinkende lysene virker, sier Per Storli. - Bilistene senker hastigheten og blir mer oppmerksomme.

Svenske bilister skal være positive til lysene.