Først ble det sendt varsel på varsel om grov omsorgssvikt og vanskjøtsel hjemme. Siden kom meldingene om mulige seksuelle overgrep.

Varslene til tross: De to barna ble værende hjemme.

Lørdag og søndag fortalte BT historien om Janne Mai Lothe Eliassen (40) og lillebroren Ronny (35).

Nå varsler Eliassens hjelpeverge at han vil kreve erstatning for Jannes tapte barndom.

Les den rystende historien her:

«Betydelig beløp»

— Jeg kommer til å kreve et betydelig millionbeløp i erstatning fra Bergen kommune. Ut fra det jeg vet i dag, er det ingen tvil om at Janne har krav på erstatning for en ødelagt barndom og for fremtidig tapt arbeidsfortjeneste, sier Stein Erik Ottesen.

Han er også oppnevnt som hennes bistandsadvokat av Bergen tingrett, etter at stefaren i mai ble anmeldt for seksuelle overgrep mot Eliassen.

— Barnevernet og de kommunale tjenestene utkrystalliserer seg som ansvarlige for hennes skjebne, og jeg vil gå i dialog med kommunen om erstatning, sier Ottesen.

Han vil også vurdere om Eliassen har krav på pasientskadeerstatning. Også ved en rettssak mot stefaren, varsler Ottesen at han vil kreve erstatning.

- Hva vil det bety for henne?

— En erstatning er ment å kunne reparere det hun ikke har fått. Et av Jannes sterkeste ønsker er å komme seg mer ut, og en erstatning vil kunne brukes til å kjøpe tjenester som kan bedre hennes livskvalitet i det daglige.

Broren Ronny har foreløpig ikke tatt endelig stilling til om han vil kreve erstatning.

Fikk fire millioner

Dette er eksempler på kommuner som har betalt eller er idømt erstatning etter omsorgssvikt:

I år gikk Alvdal kommune med på å betale 4,1 millioner kroner i erstatning til to barn som ble misbrukt av mor og stefar. Også der ble barnevernet varslet flere ganger om omsorgssvikt og overgrep. Mor og stefar ble dømt til 15 års fengsel.

Gjerdrum kommune betalte 1,9 millioner kroner til morens eldste datter. De har erkjent å ha begått grove feil. Trondheim kommune har inngått forlik med en nabojente av alvdalmoren på 1,65 millioner.

PLEIETRENGENDE: Siden 2000 har Janne vært hjelpetrengende. Hun bor nå på bokollektivet, en spesialavdeling for unge funksjonshemmede ved Midtbygda sjukeheim.
RUNE SÆVIG

I 2011 fikk tre søstre 5,2 millioner kroner i erstatning fra Drammen. Bakgrunnen var bekymringsmeldinger gjennom 12 år om vold og vanskjøtsel. Barnevernet grep ikke inn.

I 2006 ble ni av ti søsken gitt 150.000 kroner av Gamvik i Finnmark. Den tiende ble opprinnelig tilkjent 3,7 millioner i erstatning av tingretten, men i anken ble erstatningen avslått på grunn av foreldelse.

Avhengig før tenårene

Erstatning fra en overgriper, og mot det offentlige for tapt inntekt, er mest sentralt i Eliassens sak, ifølge professor Bjarte Askeland ved Universitetet i Bergen. Han har erstatningsrett som spesialfelt.

Ronny Lothe Eliassen ble rusavhengig da han var tenåring. Han går i dag på metadonbehandling. Søsteren Janne har siden år 2000 vært hjelpetrengende. Hun bor nå på bokollektivet, en spesialavdeling for unge funksjonshemmede ved Midtbygda sjukeheim.

— Man må finne årsakssammenhengen mellom den offentlige unnlatelsen og den tapte inntekten. Det krever en del arbeid. Vi har ingen eksempler på at Høyesterett har behandlet denne type saker, sier Askeland.

I noen tilfeller der barn har opplevd overgrep, har det offentlige gitt billighetserstatning. Et eksempel er barnehjemssaken i Bergen, der kommunen utbetalte erstatninger til barnehjemsbarn. 440 personer ble tilkjent erstatning av kommunen, i snitt noe over 200.000 hver. I disse sakene skjedde imidlertid de påståtte overgrepene mens kommunen hadde omsorg for barna.

— Generelt vil det gjøre et søksmål vanskeligere om det er andre årsaker inne i bildet enn dem kommunen selv står for, sier Askeland.

- Tett sammenheng

Byrådsleder Monica Mæland svarer slik på spørsmålet om hvilken sammenheng hun trekker mellom hva de to barna opplevde hjemme og hvordan det har gått med dem:

— Det finnes mennesker som blir rusmisbrukere og hjelpetrengende uten å ha hatt en vond barndom. Men for meg virker mye å kunne forklares ut fra barndommen. At Janne går i koma og får hjerneskade, henger veldig tett sammen med den situasjonen hun var i. Ronny sier at han har fått medikamenter hjemme siden han var ti år. Jeg sitter ikke på fasiten, men det virker å være en tett sammenheng mellom barndom og livet de har fått, sier Mæland.

Bergen kommune er varslet av hjelpevergen om at det vil bli et erstatningskrav. På spørsmål om saken får konsekvenser for Bergen kommune, har byrådslederen tidligere svart at saken må få de konsekvensene den får.

Etter at BT fortalte dem om skjebnene til de to søsknene, satte Bergen kommune i gang en undersøkelse av hva de har visst.

I dag skal kommunen gå gjennom de foreløpige resultatene. Over 20 personer er involvert, ifølge Mæland. Fem-seks av de ansatte leter i arkivene på heltid.

BT 15. JUNI: BT fortalte i lørdagsavisen første del av historien om hvordan Janne Mai Lothe Eliassen og broren Ronny levde i et hjem som ikke fungerte.
FAKSIMILE