I går la Ap og byrådspartiene gledestrålende frem sitt felles budsjett for 2006. Der fikk Ap blant annet stoppet byrådets planlagte salg av aksjene i busselskapet Gaia og renovasjonsselskapet BiR.

Byrådet hadde regnet med rundt en halv milliard for aksjene, penger som skulle gå til nyinvesteringer i skoler og annet de neste fire årene.

Nå må byrådet finne pengene andre steder, for finansbyråd Henning Warloe tror heller ikke Frp vil støtte et aksjesalg hvis de skulle bli budsjettpartner for 2007-budsjettet. Det grunngir han med at Frp ikke la opp til noe salg i sitt alternative budsjett for 2006.

— Det mest nærliggende de neste to årene vil bli et storstilt eiendomssalg, som en konsekvens av at bystyret sier nei til gjøre noe med selskapene. Det jeg vil komme med forslag om til i løpet av 2006, seier Warloe.

— Kan du hente inn en halv milliard på denne måten?

— Det er ikke umulig, sier Warloe, som mener de ikke har noe valg. Uten å frigi midler må de stoppe investeringer det er bred politisk enighet om.

Warloe nevner både hus og tomter som salgsobjekt. I alt sitter Bergen kommune på eiendommer verdt 15 milliarder kroner, men mye av dette er skoler, sykehjem og annet Warloe ikke ønsker å selge.

Frp-nei også neste år

Budsjettavtalen mellom byrådet og Ap faller ikke uventet i dårlig jord hos byrådets frafalte samarbeidspartner Frp.

— De føringene avtalen legger for 2006 gjør at byrådspartiene overhodet ikke kan forvente at Frp kan forhandle med dem om budsjettet for 2007, sier partiets gruppeleder i bystyret, Liv Røssland, og viser til punkter om eiendomsskatt, hjemmehjelp og bybane.

Hun mener også Høyre går med på et uansvarlig budsjett, der 32,5 millioner kroner blir tryllet frem ved å justere anslag for sykefraværet, boligbygging (eiendomsskatt), pensjonskostnader og statlige momskroner.

Finansbyråd Warloe er ikke enig i kritikken.

  • Jeg tror ikke grensen mellom ansvarlighet og uansvarlighet går akkurat med disse tallene her, sier han, og viser til at partene i avtalen forplikter seg til å holde nedbetalingsplanen for tidligere års underskudd.

Det betyr at budsjettet er gjort opp med 150 millioner i overskudd, som skal dekke tidligere års underskudd.

Skulle det vise seg at virkeligheten ikke blir slik budsjettpartnerne har lagt til grunn, kjenner Warloe seg sikker på at Ap vil støtte nødvendige kutt når budsjettet skal revideres i juni og oktober.