Denne uken sendte fylkesordfører Tom-Christer Nilsen brev til samferdselsministeren. Høyre-politikeren ba henne gjøre noe med veien, der mange mennesker har mistet livet. Siden 1991 har det vært 54 dødsulykker.

— Jeg er urolig

— Det virker som om ikke Nilsen er kjent med at vi satte ned en arbeidsgruppe i mars for å se hvilke tiltak som skal gjøres. Akkurat det er jo litt overraskende, sier Magnhild Meltveit Kleppa.

— Når det er sagt må jeg få understreke at jeg er urolig over situasjonen. Arbeidsgruppen er klar med sine konklusjoner i løpet av måneden. Vi reduserer farten og kommer til å kalke tunneler, slik at de blir bedre opplyst, sier Kleppa.

- Det var strakstiltakene?

— Ja, men vi arbeider også på lengre sikt. For å foreta større grep på veien, må den prioriteres inn i ny Nasjonal transportplan.Den legges frem i 2013, svarer hun.

- Endringer i 2012

— Hvorfor må man vente før større endringer kan gjøres?

— Mange instanser blir involvert i et slikt arbeid og dette tar tid. Det er ikke mulig å gjøre det over natten, svarer Kleppa.

— Når får vi kalk i tunnelene og lavere fart?

— Det kommer endringer i 2012.