Regjeringens forslag til ny inntektsfordeling mellom kommunene betyr mindre penger til storbyene og mer til mellomstore distriktskommuner.

Den mest dramatiske endringen er at regjeringen fjerner kommunenes mulighet til å beholde selskapsskatten. I tillegg gjøres en rekke endringer i inntektsutjevningen mellom kommunene.

Sjekk virkningen for din kommune her.

Taper 150 lærerstillinger

Totalt taper Bergen 74,1 millioner kroner i 2009. Om tre år et det årlige tapet økt til rundt 85 millioner kroner.

— Jeg skjønner ikke hvordan vi skal kunne øke inntektene våre like mye, så jeg frykter kutt i tjenestetilbudet til neste år. Det må i så fall regjeringen stå til rette for, sier Mæland.

Hun satte straks i gang byrådsavdelingen med å regne 74 millioner kroner om til praktisk politikk. Svaret: 127 sykehjemsplasser, 559 barnehageplasser eller 150 lærerstillinger.

Det siste tallet er nøyaktig like mange nye lærere som byrådet planla å ansette til høsten, som del av den varslede satsingen på skole. Nå er satsingen truet.

— Klart det blir en kjempeutfordring å få til det når vi får beskjed av regjeringen om å kutte i tjenestetilbudet, sier Mæland.

Oslo får særbehandling

Finansbyråd Christine B. Meyer (H) har lenge advart mot endringene i inntektssystemet. Hun synes regjeringens forslag var enda verre enn ventet.

— Faktisk, fordi de har valgt å skyve på deler av de foreslåtte endringene. Det betyr at det kan komme flere dårlige nyheter senere, sier hun.

Det var daværende kommunalminister Erna Solberg som lot kommunene beholde selskapsskatten. Dagens minister, Magnhild Meltveit Kleppa (Sp), mener det har vært en uforutsigbar inntektskilde for kommunene, og at den ikke har ført til økt næringsutvikling.

Oslo taper desidert mest på at selskapsskatten forsvinner, men får til gjengjeld kompensert en stor del av tapet gjennom et helt nytt «hovedstadstilskudd» på 300 millioner kroner årlig. Tilskuddet er begrunnet med byens «spesielle oppgaver og utfordringer som hovedstad». Den kjøper ikke Mæland og Meyer.

— Vi unner Oslo pengene, men mener at begrunnelsen like godt kunne vært brukt på de andre storbyene, sier Mæland.

Sølvbeltet pusses

I tillegg til storbyene, taper enkelte kraftkommuner stort på at de ikke får beholde selskapsskatten. For øvrig er de mindre kommunene i distriktene vinnerne, sammen med 40 kommuner med sterk vekst i folketallet. Blant kommunene som ligger an til et slikt tilskudd er Os, Fjell, Askøy, Lindås og Meland – sølvbeltet rundt Bergen.

I Fjell var det god stemning på rådhuset etter fremleggelsen. Kommunen tjener syv millioner årlig på veksttilskuddet.

— Etter 15 års kamp får vi endelig gjennomslag for at ekstrem vekst faktisk koster. Tidligere har disse kostnadene ikke blitt kompensert, så dette anser jeg som en stor seier, sier rådmann Steinar Nesse.

Også i Os er man glad for prinsippet om økte overføringer til vekstkommuner.

— Vi har jobbet hardt for å dokumentere utgiftene som følger økt vekst. Dette gir et bedre utgangspunkt enn tidligere, sier ordfører i Os, Terje Søviknes (Frp).

Hva mener du om det nye systemet? Bruk kommentarfeltet!

Odd Mehus