— Det er viktig å plassere ansvaret der det hører hjemme, sier Svein Arne Kausland, soussjef hos Gjensidige Forsikring.

For et par uker siden sendte selskapet varsel om regresskrav til Fyllingen Maskinstasjon på vegne av sin kunde Sigurd Arnesen.

BT har skrevet om Arnesen flere ganger etter at han i september i fjor fikk ødelagt hele første etasje i huset etter det voldsomme regnet som herjet Bergen. Arnesen mener at vannstanden i Smørås-området, og spesielt i Igletjønn, steg mye i fjor sommer etter at Fyllingen Maskinstasjon begynte utbygging i området. Siden den gang har vannstanden vært høyere enn normalt både i Igletjønn og i elven som renner forbi Arnesens hus.

Vesta har varslet regresskrav på vegne av Arnesens nabo, som også fikk store skader på underetasjen som følge av uværet i fjor høst.

- Kan bli stevnet for retten

Kausland understreker at Gjensidige vil avvente hva Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og NVE kommer frem til før et endelig krav blir fremmet.

— Men vi mener at Fyllingen Maskinstasjon kan ha gjort noe i forhold til skaden, sier Kausland til BT.

— I praksis betyr dette at Fyllingen maskinstasjon kan bli stevnet for Bergen tingrett med krav om dekke Arnesens utgifter, sier Arnesens advokat, Børje Lihaug Hoff.

Han sier at selv om det ikke er foretatt en endelig vurdering, betyr varselet om regresskrav at forsikringsselskapet har vurdert at det kan være noe å hente.

— Fyllingen Maskinstasjon tilbakeviste straks regresskravet. Vi mener det ikke er grunnlag for et slikt krav, for ingenting tilsier at Fyllingen Maskinstasjon har gjort noe galt, sier Trond Lexau som er selskapets advokat.

Han sier den høye vannstanden skyldes mye bygging i området over tid og at vassdraget er tett.

— Dette er eksempel på en sak der man har tatt munnen for full. Det er viktig å finne ut av faktiske forhold før slutningene trekkes, sier Lexau.

- Må skje noe praktisk

Børje Hoff sier at han og hans klient er bekymret over at det ikke skjer noe praktisk.

— Jeg trenger ikke mer enn 10-15 centimeter snø og så et væromslag før jeg får vann inn i kjelleren igjen, sier Sigurd Arnesen.

Byggesakssjef Anne Iren Fagerbakke sier hun skjønner de involverte synes saken går sent, men sier Bergen kommune tar den alvorlig og følger den opp.

— Vi hadde et møte midt i januar der både NVE og ulike kommunale etater var til stede. Jeg håper ikke det tar lang tid før vi har funnet en løsning, sier Fagerbakke.

Da BT snakket med henne torsdag ettermiddag, hadde hun nettopp fått vite at Fyllingen Maskinstasjon hadde foretatt noen av vannmålingene de er bedt om å gjennomføre. Disse vil bli sendt videre til NVE for vurdering.