— En av årsakene til økningen er byggingen av Bybanen, sier finansbyråd Christine B. Meyer (H).

I går la hun frem sin tilleggsinnstilling til budsjettet, og der var det dårlige nyheter for alle som ikke liker offentlige gebyrer.

Avløpsgebyret vil øke med hele 20,7 prosent neste år, Det er seks prosentpoeng mer enn i forslaget som ble lagt frem i september. Dessuten øker renovasjonsgebyret med rundt åtte prosent.

En familie som bor i et hus på 120 kvadratmeter og kaster en normal mengde boss, må dermed belage seg på rundt 500 kroner i økte gebyrutgifter til kommunen i 2009.

Selvkost koster

— Siden vann og avløp drives etter selvkostprinsippet, er det innbyggerne som får regningen når utgiftene øker, sier Meyer.

Og utgiftene innen vann og avløp går i været neste år. Der Bybanen skal gå, må alle ledninger og rør flyttes, slik at man slipper å grave i bybanetraseen i fremtiden. Det koster rundt 100 millioner kroner. Dessuten får kommunen økte kostnader til sikring av fjellhaller og tunneler, samt at en budsjettert salgsgevinst av et bygg på Grønneviksøren er usikker.

— Hvordan er det for et blått byråd å øke gebyrer så kraftig?

— Det er av og til nødvendig å øke gebyrer. Vi ser ingen grunn til å gå bort fra selvkostprinsippet. Da måtte skole, helse eller andre områder subsidiert vann og avløp.

Renovasjonsgebyrene i Bergen har vært på samme nivå siden 2002. BIR begrunner neste års økning med lønnsvekst og kostnader knyttet til plastinnsamling.

- Ikke komfortabel

Meyer varsler trangere tider for flere områder de neste årene. Driftsbudsjettet for 2009 er blitt 175 millioner kroner dyrere bare siden september, i hovedsak som følge av lønnsoppgjøret, økte pensjonsutgifter og økte helseutgifter.

— For å få det i balanse, må vi bruke en del av de reservene vi har. Jeg er ikke spesielt komfortabel med det. Det er klart at vi får et nytt tøft år i 2009, der vi må forøke å redusere utgiftene, sier Meyer.

Byrådet vil også ta ut større utbytte av BKK for å unngå underskudd neste år.

Helse må kutte

Et av områdene som vil merke sparekniven, er helse og omsorg. Som tidligere varslet får Liv Røssland oppjustert budsjettet sitt med ytterligere 20 millioner kroner, slik at totaløkningen neste år ender på 70 millioner.

Men så lenge årets budsjettsprekk innen helse og omsorg er på over 120 millioner, betyr det likevel mindre penger neste år.

— Vi må ha en ekstern gjennomgang av kostnadsveksten på helseområdet for å se hvordan vi kan effektivisere og drive billigere. Vi kan ikke la helse ta enda større deler av budsjettet til neste år, sier Meyer.

Arkiv