– Det er enkelte som bare setter i gang et arrangement, og tror det skal gå bra. Inntrykket vårt er at sikkerheten til deltakerne ikke blir godt nok ivaretatt når slike arrangementer planlegges, sier avdelingsleder i direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Gunnar Wold.

Ifølge DSB har arrangører plikt til å gjennomføre risikoanalyser i forkant av løpene.

– Der skal de blant annet gå grundig gjennom løypetraseer, og se hvor det kan oppstå farlige situasjoner. Det er også et krav at de har tilstrekkelig med instruktører som har dokumentert kunnskap om det de driver med. I tillegg er det viktig at det gis skikkelig informasjon til deltakerne, sier avdelingslederen.

Ingen kontroll

Lørdag omkom 28 år gamle Sondre Arvesen fra Åsane under «Styrkeprøven Rett Vest». Han hadde bestemt seg for å avbryte løpet, og var på vei ned igjen da han falt utfor en skrent.

For fem år siden mistet to menn livet under den samme styrkeprøven. 28. august 2004 falt Eirik Bratland og Henning Madsen utfor Markskilfossen og mistet livet.

I ettertid kom det frem at dette løpet burde vært avlyst ut fra værforholdene. Arrangementskomiteen beklaget flere forhold rundt ulykken og måten de pårørende ble fulgt opp .

Førsteamanuensis Bjørn Arntzen ved Universitetet i Bergen er kritisk til gjennomføringen av arrangementet.

– Selv om ulykken skjedde utenfor løypen, ville en skikkelig risikoanalyse tatt høyde for at det kunne skje ulykker også der. Det burde vært bedre prosedyrer på å informere deltakere som avbryter løpet om hvor de best skal komme seg ned igjen, sier Arntzen, som jobber med sikkerhets— og risikoanalyse.

DSB har hittil ikke gjennomført et eneste tilsyn med risikoplanleggingen ved slike arrangementer. Det blir det en forandring på nå.

– Vi har rett og slett manglet midler til å gjennomføre kontroller, og det er selvsagt uheldig. Nå ser vi at dette er en bransje i kraftig vekst, og at det skjer en del ulykker. Derfor er dette noe vi skal prioritere neste år, sier Gunnar Wold.

– Tragisk

Roald Jon Bratland mistet sønnen sin under det samme arrangementet for fem år siden. Han er sjokkert over at det igjen har vært en dødsulykke.

– Dagene frem mot løpet har vært helt forferdelige de siste årene. Jeg har fryktet at det skulle skje nye alvorlige ulykker, og det er bare ufattelig trist at enda en deltaker har omkommet, sier Bratland.

Også han mener gjennomføringen av arrangementet ikke er bra nok.

– Myndighetene må på banen for å kontrollere planleggingen av løpet. Det burde også vært flere meldeposter og et større apparat dersom det skjer uhell. Det er heller ikke mobildekning flere steder, og da burde en hatt alternativt sambandsutstyr, sier Bratland.

– Har ikke ressurser

I år var det tre meldeposter underveis, med to-tre personer på hver post.

– Skulle vi hatt enda flere meldeposter, snakker vi om et helt annet arrangement. Vi har rett og slett ikke ressurser til det. Også annet sambandsutstyr er vanskelig å få til ut fra størrelsen på arrangementet vårt, sier talsmann for «Styrkeprøven Rett Vest», Jan Wilhelm Werner.

Han mener de har planlagt arrangementet på en god måte.

– Det er selvsagt alltid noe som kan gjøres bedre, men jeg tror dessverre ikke vi kunne gjort noe for å forhindre denne ulykken, sier Werner.

OMKOM: 28 år gamle Sondre Arvesen fra Åsane falt utfor en skrent og døde etter at han avbrøt «Styrkeprøven Rett Vest». FOTO: PER KJELLSTAD, KONDIS.NO.