Lørdag skrev Bergens Tidende at Bergensia Badeland innløste opsjonen på en tomt på Nygårdstangen med forbehold om at kommunen tok ansvaret for en mulig forurensning.

Det gjorde de ikke. Mandag ettermiddag sendte Bergen Bygg og Eiendom (BBE) en faks der de holdt fast på at Bergensia må ta forurensningsrisikoen. Dermed gikk opsjonen på tomten ut, uten at badelandet tar over.

— Dette var ikke det vi ønsket, men for oss er det helt klart at ansvaret må ligge hos kommunen, forteller daglig leder i Bergensia, Hermund Linde.

Nå går isteden det mot en rettssak.

— Slik kommunen har håndtert denne saken, legger de opp til et stort erstatningssøksmål.

Linde vurderer å kreve erstatning som om prosjektet ble gjennomført. Uansett vil kravet være flere titall millioner kroner.

Snarlig rettssak

Frem til 1989 dumpet glassmesterne i Bergen flere tonn PCB-holdig glass ved Nygårdstangen. Dette ble gjort i forbindelse med en utfylling av området. Dumpingen skal ha skjedd med kommunens velsignelse, siden glass regnes som godt fyllmateriale.

Bergen kommune så for seg bygging av et svømmeanlegg med 50-meters bane og stupemulighet i forbindelse med anlegget. Det henger nå i en tynn tråd. Svømmeanlegget ville etter kommunens egne beregninger kostet om lag 130 millioner kroner.

Linde hadde også planer om å bygge et hotell på en tomt i forbindelse med badelandet. Også her var fristen for utløsing av opsjonen 1. juli.

Linde krevde utsatt frist på grunnlag av det han mener er trenering fra BBE. Det fikk han ikke. Dermed kan det bli nok et søksmål.

— Svaret vi har fått tolker vi som en klar avvisning. Det må bety at de ikke vil forhandle om en overtagelse av tomten. Vi er klare til å kjøre dette i retten ganske så umiddelbart.

- Har ikke trenert

Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen avviste i går kveld at BBE trenerte arbeidet.

— Vi får se an hva som skjer nå, men i utgangspunktet har vi tenkt at anlegget skal ligge på Nygårdstangen. Det viktigste for oss er uansett å få på plass svømmebanene, sier hun.

Fredag offentliggjøres en finansieringsplan for anlegget. Penger hentes fra salg av Sentralbadet og salget av BKK-aksjer. Strøm-Erichsen kan ikke si når anlegget vil stå klart, eller hvor det til slutt vil bli oppført.

Byrådslederen har vært bortreist, og vil derfor ikke svare på spørsmål rundt forurensningen før hun har satt seg inn i saken.

BBE-direktør Dagfinn Øvrebotten svarte i går ikke på telefonen.