— Når en av dem faller fra, vil den andre sitte igjen med foreldreretten. Per dags dato er det siktede som har foreldreretten for parets to barn, sier advokat Helge Hansen.

Situasjonen er nærmest identisk med den som oppsto etter Olsvik-drapet, hvor en 42 år gammel mann først ble dømt for overlagt drap på sin datters mor, og deretter prøvde å beholde foreldreretten. Han ble av Bergen tingrett fradømt foreldreretten i fjor, fordi han selv hadde forårsaket barnemorens død.

Advokat Helge Hansen bekrefter at også denne drapssaken kan ende med en rettslig dragkamp om barna. Selv om temaet ennå ikke har vært diskutert med Ingse Merete Rønnestads etterlatte, har Hansen liten tro på at en eventuell kamp fra siktedes side vil kunne føre frem.

— Enhver vil vel se at det ikke er mye logikk i at den som har tatt livet av barnas mor, skal sitte igjen med foreldreretten. Dersom det er siktede som er gjerningsmannen, vil det uansett bli svært lenge til han kan utøve noe som helst slags foreldremyndighet overfor de to guttene, sier Hansen.

Den drapssiktede 39-åringen har foreløpig ikke sagt noe til verken politi eller sine advokater om hvilke tanker han har rundt foreldreretten og barnas fremtid.

— Det er ikke noe tema vi har engasjert oss i foreløpig, sier advokat Arvid Sjødin, som bistod 39-åringen på gårsdagens fengslingsmøte.

— Vi har jo registrert at barna er plassert hos avdødes familie. Siktede selv er kun opptatt av å få formidlet til barna at han har det bra, sier Sjødin.