Ambulant Brukerstyrt Team (ABT, se faktaboks) er en spesial­ordning for Nav-klienter som har vanskelig for å fungere i det ordinære tilbudet som ytes fra sosialtjenesten. Dette gjelder flere personer som har hatt tilknytning til rus og kriminalitet.

Bergen kommune har bestemt at dagens ABT-ordning skal legges ned. Byrådet har tidligere forklart nedleggelsen med faglige begrunnelser.

Økonomisk begrunnelseEn rekke dokumenter BT har fått tilgang på, viser imidlertid at det er økonomiske grunner som ligger bak avgjørelsen:

Skal kjempe videre

Forrige uke møtte leder for helse­komiteen i bystyret, Siw-Anita Lien (Ap), flere personer som har engasjert seg mot nedleggelsen av tilbudet.

I tillegg til representanter fra Bergensklinikkene og bruker­organisasjoner, var også Megafon-redaktør Thomas Anthun Nielsen og en brukerrepresentant til stede.

Lien sier Arbeiderpartiet skal vurdere alle politiske virkemidler for å fortsette kampen mot byrådets avgjørelse. De stiller seg uforstående til at ABT skal legges ned.

- Dette handler om å ta kampen for de vanskeligstilte i byen vår, og ta deres sammensatte behov på alvor, sier hun.

Lien tviler sterkt på at ABT kan videreføres gjennom det ordinære Nav-systemet. Lien er også svært kritisk til byrådets håndtering av saken.

- De positive erfaringene og resultatene som brukere og samarbeidspartnere kan vise til, er systematisk utelatt fra beslutningsgrunnlaget for avviklingen av ABT i sin opprinnelige form. Vi anser det som særs uryddig av byråden å ikke avklare årsaken for nedleggelsen av tiltaket, og dermed etterlate opposisjonen uvitende, sier hun.

Flere årsaker

Lien er ikke alene om de meningene. Gjennom flere artikler har BA belyst situasjonen for ABT-ordningen. Etatsverne­ombud Leni Huus Hovden var klar i talen da hun snakket med BA:

- Vi skulle helst sett at dette tilbudet ble styrket, fordi det virker, men i stedet har de bestemt å legge det ned, sa hun til avisen.

Også Thomas Anthun Nielsen i Megafon mener det er en rekke grunner til å opprettholde ABT.

- Enkelte mennesker trenger ekstra oppfølging. Dette er en gruppe som har prøvd å bruke det eksisterende Nav-systemet, men opplever at de faller mellom flere stoler.

Han har sett avviksrapportene, og sier at de eneste argumentene som nevnes er økonomiske.

- Det vil være betydelig rimeligere for samfunnet å få denne gruppen til å fungere, enn at de faller inn igjen i en tilværelse preget av rus og kriminalitet. Sånn sett er det en liten pris å betale.

Han mener det er forunderlig at kommunen legger ned tilbudet, istedenfor å utvide det.

- Nå skal denne brukergruppen tilbake til et Nav-system som var grunnen til at de havnet i ABT fra starten av.

Avviser at ordningen legges ned

Sosialbyråd Dag Inge Ulstein (KrF) sier omleggingen handler om at kommunen skal ha en forsvarlig fordeling av penger.

MISFORSTÅELSE: - Kompetansen til dem som har jobbet med dette er viktig, og de skal plasseres på de områdene hvor flest ABT-brukere hører til. Bergensklinikkene sier også at de skal være med å samarbeide om dette og lære bort metodikken, og det er bra, sier sosialbyråd Dag Inge Ulstein (KrF).
Ørjan Deisz

Han avviser at ABT-ordningen nå er historie.

— Vi legger ikke ned tilbudet, vi sprer det og implementerer metodikken på flere steder.

Bystyremedlem Linn Kristin Engø (Ap) har tidligere hørt at nedleggelsen var økonomisk begrunnet.

— Men i komiteen avviste byråden dette. Da fikk vi beskjed om at det var faglige begrunnelser for nedleggelsen.

Skal ikke spare

Ulstein sitt svar er at dette «i det vesentligste» ikke handler om det økonomi.

— Men det er viktig at man har en forsvarlig fordeling av det økonomiske. Dette handler ikke om å spare penger, men å ha en ansvarlig fordeling av penger.

Han forklarer at brukerne selv ikke skal være med å bestemme hvor mye NAV-penger de får utbetalt.

— Dette vil helt klart ikke oppleves så gunstig for noen. Metodikken er bra, men de misfornøyde tilbakemeldingene handler om at de mister kontrollen over det økonomiske, og der er vi uenige om hvordan systemet skal fungere.