— Konsekvensutredningen er tendensiøs og bærer preg av å være et bestillingsverk fra de mektige kreftene som vil ha ny seilingsled, sier Tom Sverre Tomren, leder i Naturvernforbundet Hordaland.

- Utelot viktig informasjon

Ifølge Kystverket har miljøundersøkelser ikke avdekket forhold som tilsier at prosjektet ikke kan gjennomføres. Riktignok vises det til kortsiktige effekter på fugleliv og marinbiologi i anleggsperioden, men ikke verre enn at planene ifølge Kystverket kan gjennomføres.

— Kystverket har utelatt viktig informasjon, blant annet at strømforholdene i Skjelangersundet vil bli vesentlig endret som følge av utgravingen. Dette vil få konsekvenser for det biologiske mangfoldet og faunaen på sjøbunnen, som i sin tur kan forplante seg oppover i kjeden og få store negative effekter for sjøfuglene i området ved Herdla, sier Tomren. Han viser til at de planlagte inngrepene tangerer fuglefredningsområdet utenfor naturreservatet på Herdla.

— Vi har en historisk forpliktelse til å sikre det unike sjøfuglområdet ved Herdla, sier naturvernlederen.

-Kan ta buss fra Ågotnes

Tomren frykter også at lokale fiskeplasser som har vært brukt av lokalbefolkning i århundrer kan bli ødelagt.

— Jeg har heller ikke sett dokumentasjon på at det faktisk er behov for ny seilingsled til Bergen. Hvis den hypotetiske situasjon skulle oppstå at det anløper cruiseskip som ikke kommer under Askøybroen, kan turistene busses fra Ågotnes til Bergen. Slik transport av cruiseturister foregår andre steder i verden, sier Tomren, som selv er fra Meland kommune.

Kystverket avviser dette alternativet og viser blant annet til bransjeuttalelser om at interessen for Bergen som cruisehavn vil synke hvis skipene ikke kan seile helt inn til havnen i sentrum.