Statens vegvesen varsler flere kontroller og strengere kontrakter i kampen mot arbeidsulykker. Bare de tre siste månedene har tre personer omkommet på jobb for Statens vegvesens underleverandører.

— Det tar vi på rammeste alvor, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen til BT.

De tre arbeidsulykkene på Vestlandet nylig er fortsatt under etterforskning av politiet og Arbeidstilsynet:

Totalt de tre siste årene har det vært 13 dødsulykker på veianlegg. Gustavsen sier at de allerede i år vil ta i bruk nye kontrakter, der kravene til helse, miljø og sikkerhet (HMS) skjerpes.

ASKVOLL: En 25 år gammel mann fra Ørsta var savnet etter dumperulykken. Etter to dagers søk ble 25-åringen funnet omkommet på drøyt 60 meters dyp i Dalsfjorden.
PETTER JONNY RIVEDAL (ARKIV)

— Vi vil også vurdere å utelukke entreprenører som ikke klarer å få ned ulykkestallene under et gitt nivå, sier han til Statens vegvesens nettsider.

Bekymret regionsjef

Vegvesenets regionsjef på Vestlandet, Helge Eidsnes, er bekymret for utviklingen.

— Vi tar dette svært alvorlig. Ingen skal bli alvorlig skadd eller omkomme på arbeid for oss, sier Eidsnes.

Han forteller at de tre ulykkene de siste månedene blir fulgt nøye opp med entreprenører og leverandører.

— Tre ulykker på kort tid er altfor mye. Det vi ser, er at det er arbeid som i utgangspunktet har vært dagligdags arbeid, og ikke blitt vurdert som særlig risikofylt, som likevel har fått et så tragisk utfall. Det er noe vi må ha større fokus på - å se risikoen og ta nødvendige forholdsregler også i det som er dagligdagse oppgaver, sier han.

Lars Erik Hauer, direktør for vei- og transportavdelingen i Statens vegvesen, forteller at Statens vegvesen til enhver tid har rundt 20.000 folk fra entreprenører i arbeid.

Han sier at det kan være utfordrende å ha kontroll på flere ledd med underentreprenører.

— Vi har jobbet mye over tid for å unngå arbeidsulykker. Vi har hatt en dårlig statistikk de siste årene og har innført en del tiltak, men ser at vi er nødt til å gjøre mer, sier Hauer.

Kan bryte kontraktene

Når Statens Vegvesen nå skal skjerpe kravene som stilles til entreprenørene, går det blant annet på erfaring og historikk når det gjelder arbeidsulykker, nestenulykker og fravær som følge av skader.

TYSSE: En mann i 50-årene ble kritisk skadd da han falt ned fra en lift under montering av en plasthall. Mannen døde senere av skadene.
BRIGT OLAV GÅSDAL (ARKIV)

— Vi har noen kriterier som må oppfylles, og strengere krav kan bety at noen entreprenører ikke får lov til å jobbe for oss lenger. Vi har også mulighet til å heve kontrakter ved alvorlige brudd, sier Hauer.

I det siste har ulykkene rammet underentreprenørene. Derfor skal Vegvesenet trekke disse mer inn i planleggingsarbeidet etter at kontrakter er skrevet med hovedentreprenører. Det handler blant annet om å avklare roller, og HMS er ett av temaene.

— Det er ikke spesielt på grunn av det som har skjedd på Vestlandet. Vi ser generelt at underentreprenører er for lite med i denne prosessen, og tror dette kan bidra til økt fokus på HMS hos dem, sier han.