Bergen kommune må legge frem en løsning som overbeviser veisjefen om at hans frykt er ubegrunnet. Greier ikke Bergen kommune det, vil Torpp fremme innsigelse mot planen.

Innsigelse betyr at reguleringsplanen ikke kan godkjennes av den faste reguleringsmyndigheten, som er bystyret i Bergen. Planen må sendes til endelig godkjenning i Miljøverndepartementet. Skjer det, skal det lite til før tidsplanen med anleggsstart i 2005 sprekker.

— Kjør via Haukeland

Ole Chr. Torpps varsel om innsigelse er en del av Statens vegvesens uttalelse til reguleringsplanen for bybanen mellom Bergen sentrum og Nesttun, som har ligget ute til offentlig ettersyn.

— Problemene er så store at vi anbefaler Bergen kommune å se bort fra Danmarks plass og i stedet legge bybanen på østsiden av Store Lungegårdsvann. Da får de også med Haukeland sykehus, som er Bergens største arbeidsplass, sier Ole Chr. Torpp til Bergens Tidende.

Trafikksikkerhet

En annen ting som uroer veisjefen er hva som vil skje når Søndre innfartsåre skal legges i tunnel fra Fjøsanger og dukke opp på Danmarks plass omtrent ved Forum kino.

— Hvis bybanen bygges over Danmarks plass, må vi kreve at den kjører på bare ett spor mens anleggsarbeidene pågår, sier Torpp.

Han etterlyser også bedre dokumentasjon på forhold som trafikksikkerhet og veikapasitet når det gjelder omleggingen av trafikken sør for Danmarks plass. Store trafikkmengder blir overført fra Inndalsveien og Bjørnsons gate til de andre ferdselsårene i området, som Fabrikkgaten, Kanalveien, Minde Allé og Fjøsangerveien. Like nord for Danmarks plass må det lages en veiforbindelse fra Gamle Nygårdsbro via Solheimsgaten til Michael Krohns gate.

Bindende formuleringer

— Alle nødvendige tiltak må fremlegges som reguleringsplaner, og disse må inngå som en del den samlete reguleringsplanen for bybanen mellom sentrum og Nesttun. I tillegg krever vi bindende formuleringer om at de tiltakene som er nødvendige i forbindelse med overflytting av trafikk er gjennomført før arbeidet med bybanen starter. Hvis ikke, er det innsigelsesgrunn, sier Ole Christian Torpp.

Tar det rolig

Byråd for miljø og byutvikling, Nils Arild Johnsen, ser ikke så veldig mye dramatikk i innsigelsesvarselet fra regionvegsjefen

— Det var i grunnen litt overraskende, ettersom Statens vegvesen har vært involvert i planleggingsprosessen hele veien. Men vi tar selvsagt kravene fra regionvegsjefen på alvor. Jeg tror fortsatt at reguleringsplanen for bybanen kan godkjennes endelig av det sittende bystyrets siste møte en gang i september, sier Nils Arild Johnsen.

Prosjektleder for bybanen, Lars Chr. Stendal, tar også innsigelsesvarselet fra veisjefen med ro.

— Når det gjelder trafikksikkerhet, så har vi allerede hatt et møte med Statens vegvesen i etterkant av brevet fra regionvegsjefen, og vi er enige om hva som skal gjøres. Over Danmarks plass er vi innstilt på at bybanen må kjøre på bare ett spor mens det pågår anleggsdrift med ny E 39. Veiforbindelsen fra Gamle Nygårdsbro til Solheimsgaten er for lengst ferdig regulert og innarbeidet i Bergensprogrammet. Der er det bare for Statens vegvesen å gå i gang med arbeidet, sier Lars Chr. Stendal.

FLASKEHALS: - Det er åpenbart at det blir svært vanskelig å få plass til alle de nødvendige trafikale funksjonene på Danmarks plass når bybanen kommer med dobbeltspor, sier regionveisjef Ole Chr. Torpp. <br/>ARKIVFOTO: RUNE SÆVIG