Det er Kontrollutvalget (KU) i bystyret som har bestilt rapporten fra Deloitte. De har gransket kommunens innkjøp av tjenester fra private selskap i helse— og omsorgssektoren.

Avvikene er omfattende, og viser blant annet at kommunen bryter loven ved å kjøpe inn tjenester fra selskaper de ikke har avtaler med (se faktaboks).

Les hele rapporten her:

Svært alvorlig

Kommunen har også fortsatt å kjøpe tjenester fra selskaper som de har sagt opp kontrakten med (på grunn av brudd på de ansattes lønns— og arbeidsvilkår).

KU-leder Thor Brekkeflat (Ap) sier det er deres jobb å utføre revisjoner, og bestille revisjoner der de mener det er risiko for funn.

— Denne bestillingen viser seg å være riktig ut fra det som kommer frem.

Han sier deres fokus er å avdekke feil i kommunens forvaltning for å kunne forbedre den.

— Men når forbedringspotensialet er så stort som dette, så er det bekymringsfullt.

Skal ha møte

KU møtes 9. september, blant annet for å diskutere denne saken. De har også bedt Deloitte komme på møtet for å gå gjennom forvaltningsrevisjonen.

— Det var så mye i denne rapporten at vi har behov for at de kommer og presenterer arbeidet sitt.

Deretter kommer utvalget til å legge frem en anbefaling til bystyret.

Brekkeflat registrerer at helsebyråd Hilde Onarheim (H) mener denne rapporten viser at kommunen har god kontroll på tjenestene sine.

— Det står bra til når kommunen bruker sine egne tjenester, ja, men ikke når de har så lemfeldig omgang med andre leverandører. Dette er ikke bra, svarer han.

At kommunen bruker 20 millioner kroner på å hente inn tjenester fra selskaper man ikke har avtale med, sier helsebyråd Onarheim kommer av «uforutsette hendelser».

— Dette viser at kommunen gjør en for dårlig jobb med kontraktinngåelsene sine, sier Brekkeflat.

Byrådet svikter

Fagforbundet i Bergen kommune mener byrådet svikter sin oppgave som arbeidsgiver.

Leder Sara Bell er spesielt skuffet over det hun mener er byrådets forsøk på å bagatellisere rapporten. De mener Deloitte sin gransking viser frem en mangelfull kontroll med innkjøp av vikartjenester, i tillegg til manglende kontroll over arbeidsvilkårene for arbeidskraften som leies inn.

Løsningen mener de er å opprette en egen kommunal vikarpool.

— Vi har gjentatte ganger meldt vår bekymring overfor kommunen når det gjelder lønns- og arbeidsvilkårene for innleide helsevikarer i Bergen kommune. Vi mener at kommunen hverken har ressurser eller mulighet til å føre tilstrekkelig kontroll med disse, og at det er en alvorlig situasjon med tanke på sosial dumping og manglende kontroll med offentlige midler, sier Bell.

Passer ikke på sine egne

Jan Aksel Espedal er konserntillitsvalgt for Fagforbundet i Bergen kommune. Han viser til at KS selv har et mål om å bygge en heltidskultur blant sine ansatte, blant annet for å sikre at kvinner i helse- og omsorgssektoren kan få hele stillinger.

— Men det er åpenbart viktigere for byrådet å drive med anbud og konkurranse enn å passe på sine egne arbeidstakere, sier han.

SVIKTER: Fagforbundets leder i Bergen, Sara Bell, mener byrådet svikter sine oppgaver som arbeidsgiver.
Marte Gjærde (arkiv)