Den to kilometer lange Løvsstakktunnelen er vurdert som den mest brannfarlige av tunnelene i Bergensområdet. Selv om det de to siste årene er gjennomført en rekke tiltak for å bedre sikkerheten.

Automatisk fartskontroll

— Vi har installert langt flere brannslukkingsapparater og alt PE-skum er fjernet. Dessuten har vi malt tunnelen for å gjøre den lysere, sier Torpp.

Tunnelen har en årsdøgnstrafikk på 17.677 biler, av disse er 1119 tunge kjøretøy. Det er langt over normene for så lange tunneler med trafikk i begge retninger.

— Vi vurderer både å forby trafikk med farlig gods og å innføre automatisk trafikkontroll i tunnelen, sier Torpp.

Brannsjef Helge Eidsnes sier han er glad for vegsjefens forslag. En bilbrann i Løvstakktunnelen med en trailer innblandet er brannsjefens største mareritt. Særlig om den skulle inntreffe i rushtrafikken.

Da vil brannmannskapene få store problemer med å komme frem til brannen på grunn av trafikken. Og skulle en brann i en trailer få godt tak kan ka-tastrofen være ute.

90 meters flammer

Fullskalaforsøk fra Runehamartunnelen i Romsdal viser at flammene vil bli enormt lange og slå hele 90 meter ut fra brannstedet. Alt innen en avstand på 60 meter vil begynne å brenne.

— Vi erfarte også at slike branner utvikler seg så raskt, at det er bortimot nytteløst å sette inn redningspersonell til annet enn å plukke ut omkomne, uttalte Are A. Brandt ved SINTEF i Trondheim til Aftenposten 5. november.

— Det er ikke aktuelt for oss å bruke mye mer penger på å oppgradere tunnelene ytterligere. Det er tross alt svært små sjanser for at slike katastrofer inntreffer. Vi bør nå bruke pengene til tra-fikksikring på områder der vi får mer sikkerhet igjen for pengene.

De siste tre årene har Statens Vegvesen brukt over 100 millioner kroner på å oppgradere brannsikkerheten i byens tunneler etter pålegg fra brannvesenet. Oppgraderingen kom først i gang etter at brannstyret vedtok å gi Vegkontoret dagmulkter dersom ingenting ble gjort.