Det har vært svært stor vannføring i flere av breelvene i disse fylkene de siste dagene.

Siste døgn var det i overkant av tiårsflom ved blant annet Nigardsbreen på østsiden av Jostedalsbreen. Ved Bøyabreen ved Sognefjorden var det omkring femårsflom, skriver Norges Vassdrags— og energidirektorat (NVE) i en pressemelding.

Det er varslet mye nedbør i de aktuelle områdene i løpet av det kommende døgnet. Det er ventet vannføring omkring fem- til tiårsflom i flere brevassdrag.

Det kan også være fare for lokale oversvømmelser i forbindelse med at også vannføringen i bekker og mindre vassdrag øker.

Noe kjøligere vær kan føre til at nedbøren faller som snø i høyfjellet. Dette vil redusere flomfaren, men det er usikkerhet knyttet til temperaturene de nærmeste dagene, melder NVE.

Amundsen, Paul S.