Oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit går langt i å love priskutt for hardt prøvete SFO-brukere.

— Vi håper at det fra høsten skal bli mulig å redusere prisen, sier Tveit.

Skoledagen for de minste barna er utvidet med syv uketimer, og nye opptrappinger er underveis. Flere skoler har innført midttime. Alt dette betyr mer skole og mindre fritidsordning for barna. Det bør igjen få følger for prisen, mener byråden.

Det blir i så fall den første gode nyheten for SFO-foreldre på lang tid. Først kuttet Stortinget i tilskuddet til SFO for å gjøre barnehagene billigere. Så ble det øremerkete tilskuddet fjernet og med det forsvant regelverket som nøye regulerte prisen. Nå kan kommunene kreve foreldrene for hele regningen. I Bergen økte prisen på en SFO-plass med 40 prosent fra 1385 til 1975 kroner på et halvt år.

Resultatet ble at mange sa opp plassen eller reduserte til halv dag.

Byrådet foreslår nå å gjøre SFO mer fleksibel, noe som kan føre til at flere vil klare seg med 60 prosents plass, som skal erstatte halvdagsplassene.

I dag må alle halvdagsbarna gå hjem klokken 14.30. Med den nye ordningen kan foreldrene individuelt inngå avtaler om når timene skal tas ut. For eksempel skal det bli mulig å bruke SFO bare om ettermiddagen eller tre dager i uken.

— Vi ønsker med andre ord å lage en mer fleksibel ordning, lover Hans-Carl Tveit.

Byrådet foreslår dessuten at andre enn skolen skal få drive skolefritidsordningen. For eksempel kan det lokale idrettslaget overta tilsynet med barna om ettermiddagen og kompenseres for det.

— Vi har allerede avtaler med to barnehager som driver SFO for oss. Vi er åpen for flere slike løsninger, sier Tveit.

De nye vedtektene for SFO skal over nyttår vedtas av bystyret.