• Vi skal ikke bure oss inne i et kontor, men holde en åpen linje. Forhåpentlig vil det bidra til å gjenreise tilliten blant publikum, sier Einar Drægebø.

Den tidligere politimesteren er utpekt som leder av Spesialenheten for politisaker i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Enheten erstatter SEFO — et etterforskningsorgan som ble sterkt kritisert fordi et stort antall anmeldelser munnet ut i få tiltaler og enda færre fellende dommer.

— Målet er å være mer tilgjengelige og ha raskere saksbehandlingstid. Vi tror dette vil øke tilliten både blant publikum og i politiet, sier Drægebø.

Levde med kritikk

I tillegg til Drægebø består enheten av psykologiprofessor Jan Skjerve og advokatene Paal H. Berle og Grethe Gullhaug. I løpet av våren vil man også ansette en spesialetterforsker med politifaglig bakgrunn.

Av medlemmene er det bare advokat Berle som har erfaring fra SEFO.

— Vi levde med virak og kritikk. Det generelle inntrykket var nok at en SEFO-anmeldelse ikke førte til noe som helst.

Berle mener tilstandene i SEFO ikke var så ille som mange hevdet.

— Mitt inntrykk var at polititjenestemenn, vitner og fornærmete, som kom i kontakt med oss, satt igjen med et mer positivt inntrykk enn folk flest.

Ifølge Berle bidro noen enkeltsaker sterkt til å svekke tilliten til organet.

— Ved et par anledninger gikk SEFO-ledere offentlig ut og renvasket polititjenestemenn tidlig i prosessen.

Likt over hele landet

Slike tabber håper man å unngå i fremtiden. Spesialenheten har nå fått påtalekompetanse. Tidligere var det statsadvokater som besluttet om politifolk skulle tiltales eller ikke. Nå er det sjefen for spesialenheten, som holder til på Hamar, som tar påtaleavgjørelsene.

— Dette er et viktig skritt i riktig retning. Tidligere varierte saksbehandlingen fra distrikt til distrikt. Nå blir det likt over hele landet, sier Drægebø.

Men om omorganiseringen vil føre til at flere politifolk blir dømt, vil han ikke svare på.

— Det er har jeg ingen oppfatning om. Vårt eneste mål er å ta riktige avgjørelser.

Drægebø mener det er viktig at folk forstår at hans oppgave er å etterforske mulige straffbare forhold i politiet.

— Mange kan sikkert oppleve at de får kritikkverdig behandling. Det betyr ikke nødvendigvis at politiet har gjort noe straffbart. Den forskjellen er det viktig å være klar bevisst når man skal vurdere vårt arbeid.