I dag skal bystyret vedta planen for utbygging av Slaktehustomten i Sandviken. Trolig går det som i komité for miljø— og byutvikling. Der sa et flertall bestående av Høyre, Frp, KrF og Pensjonistpartiet ja til utbyggingen. Ap krevde byggehøyden redusert med to meter og fikk støtte fra SV og RV.

Sandviken Kulturhistoriske Forening (SKF) gjør nå et siste fremstøt for å hindre at det går nettopp slik. I et brev til bystyrets medlemmer minner foreningens plangruppe om at kommunedelplanen, som ble enstemmig vedtatt for få år siden, sier klart at «Utsiktsforholdene fra nye Sandviksveien skal ikke forringes».

Kommunedelplanen er overordnet reguleringsplanen.

Nybyggene på Slaktehustomten blir 16,8 meter høye med spisse tak. Laveste gatenivå i Nye Sandviksvei er 13 meter, påpeker SKF. Mellom nybyggene blir det riktignok utsikt, men konklusjonen fra foreningen er klar:

«Sandviksbeboere vil simpelthen ikke ha en ny Skutensperre i bydelens mest sentrale strøk».

I en omfattende motutredning har SKF imøtegått fagfolkene på etat for byggesak og private planer. Foreningen hevder at dersom etatens synspunkter blir tatt til følge gjennom politiske vedtak, er bydelens befolkning ført bak lyset i den største byggesak i Sandviken på mange år.

Blir forslaget godkjent vil SFK anke vedtaket både til fylkesmannen og Miljøverndepartementet.

FÅR TROLIG JA: Grunneierne vil bygge nye leiligheter og næringslokalerpå tomten som tidligere er brukt til bobiler