Byggesakssjef Anne Irene Fagerbakke i planavdelingen i Bergen kommune ønsker velkommen en debatt om hvor dypt eiendomsretten strekker seg. I går skrev BT om jusseksperter som hevder at grunneierne på overflaten har eiendomsrett i fjellet der Klostergarasjen skal sprenges ut.

Jussprofessor Kai Krüger ved Universitetet i Bergen mener det er dårlig folkeskikk ikke å ta grunneierne med på råd.

— Det er ikke vanlig praksis å varsle om slike underjordiske anlegg. Offentlige etater, samarbeidspartnere og naboer der anlegget kommer til overflaten blir varslet. Ikke de som bor like over, sier overingeniør Rolf Knutsen i planavdelingen.

I motsetning til hva som er praksis i Bergen, pleier Oslo kommune å varsle naboer på overflaten om sprengningsarbeid. Her betaler de også for grunnen som ligger under bakken.

— Vi i Oslo kommune tar utgangspunkt i de samme grensene under terrenget som over. Vi senker eiendomsgrensene ned i grunnen, sier senioringeniør Kjell Ivar Kjølhamar ved avdeling for områdeutvikling i Oslo kommune.

Fagerbakke mener at Bergen kommune har gode rutiner i forbindelse med utsprengingsarbeid og forklarer forskjellene med at Oslo har lengre erfaring med denne typen saker. Hun innrømmer likevel at det er mye som kan gjøre bedre i Bergen.

— Det et privatrettslig spørsmål dersom grunneierne vil kreve erstatning for tapt grunn i forbindelse med Klostergarasjen. Men dette er ikke nok til å stoppe planene for garasjeanlegget, sier Fagerbakke til BT.