Fire alvorlige politisjefer troppet i går formiddag opp på byrådsleder Monica Mælands kontor på rådhuset.

— Vi vet at en klubb er på vei. Indikasjonene våre tilsier at vi før året er omme vil ha en av de store, kriminelle MC-klubbene i Bergen, sier politiinspektør Norvald Visnes.

Prøvemedlemmer

Politiet har gjennom etterforskning fått konkret informasjon om at bergensklubben Renegades MC i Hardangerveien i Fana blir tatt opp i Hells Angels.

BT er kjent med at det lenge har vært kontakt mellom sentrale personer i Hells Angels og representanter fra Renegades, der klubbopptak har vært temaet. Derfor har politiet besluttet at de vil sette inn store ressurser på å bekjempe det de mener er organiserte, kriminelle bander.

Renegades vil i løpet av kort tid bli en såkalt prospect-klubb for Hells Angels. Det vil si at de får en prøvetid før de kan bli fullverdige medlemmer i motorsykkelklubben.

Bergen er den eneste storbyen i Norge uten egne avdelinger av Hells Angels. Heller ikke konkurrentene Bandidos eller Outlaws er representerte i Bergen.

For å vinne gunst, har Renegades blant annet deltatt som ryddegutter og vakter på Hells Angels-fester i Norge. Renegades skal også ha fått tildelt en egen fadder fra Hells Angels i Stavanger. Klubbene sprer seg ved at en etablert klubb går inn som sponsor for dem som vil komme inn i varmen.

- Står utenfor loven

Dersom HA ruller inn i Bergen, regner Visnes med at andre bander raskt vil følge etter. Bandidos, som ifølge dem selv har filialer på seks plasser i Norge, skal være i nær kontakt med MC-klubben Hog Riders på Laksevåg.

— Når én klubb kommer, frykter vi at også andre kommer til, sier Visnes.

— Hva kan det føre til?

— Det blir konkurranse om det kriminelle markedet. Da oppstår det lett krigsliknende tilstander. Disse menneskene løser ikke konflikter på vanlig måte. De hevder selv at de står utenfor loven, sier Visnes.

Politiet har den siste tiden hatt flere interne møter om utviklingen i MC-miljøet.

— Når en av de internasjonale, kriminelle bandene får fotfeste i Bergen, får de hånd om et nettverk som driver med kriminalitet som narkotika og torpedovirksomhet, sier Visnes.

Byrådsleder Monica Mæland er glad for å bli varslet av politiet.

— Dette er alvorlig. Ingen er tjent med at disse etablerer seg i Bergen, det kan ble en bekymring for tryggheten, sa Mæland etter gårsdagens møte med bergenspolitiet.

Andre kommuner har tidligere ekspropriert eiendom og stengt lokaler for å forvanske hverdagen til MC-klubbene.

— Vi har noen virkemiddel, men må først få vite mer og hente erfaringer fra andre plasser.

Fusjonerte klubber

Highwaymen har tidligere vært en profilert MC-klubb. De slo seg sammen med Renegades tidligere i år, og ble den sterkeste klubben i Bergen. BT kjenner til at politiet mener det har ført til en hardere kjerne i den fusjonerte klubben.

Rune Hanstvedt i Renegades MC benekter at de ønsker å komme inn i Hells Angels.

— Vi er venner, vi. Det er det vi ønsker å være med alle. Vi har ikke noe ønske om å bli medlem i Hells Angels, sier Hanstvedt.

Klubben hans har hatt god kontakt med Hells Angels i Stavanger.

— De har kommet på besøk fra Stavanger i 20 år. Det er ikke noe nytt i det, sier Hanstvedt.

Også Erik Johan Nordvik, talsmann for Hog Riders på Laksevåg, mener det er tull at politiet mistenker dem for å ville bli Bandidos-medlem.

— Bandidos og vi er så langt fra hverandre som det er mulig å komme. Vi er Hog Riders, og skal forbli Hog Riders. Verken Hells Angels eller Bandidos er interessant for oss. That's it, sier Nordvik.

Hells Angels i Stavanger ville i går ikke kommentere saken.

Hva synes du om at Hells Angels eventuelt etablerer seg i Bergen? Legg inn dine kommentarer under!

Bjørn Erik Larsen