Norsk politi får snart tilgang til DNA og fingeravtrykk fra hele EU.

— Oppklaringsprosenten vil øke kraftig, tror justisministeren.

Justisminister Knut Storberget (Ap) kommer til Stockholm i dag for å signere avtalen mellom Norge og EU om forsterket politisamarbeid i Europa, den såkalte Prüm-avtalen.

Får utvidet tilgang

Den innebærer at norske politimyndigheter får tilgang til opplysninger om DNA og fingeravtrykk i alle medlemsstatene. I tillegg får man tilgang til alle statenes kjøretøyregistre.

— Vi har jobbet med dette i tre år og er veldig glade for at vi har fått aksept for at Norge får tilslutning til avtalen, sier Storberget til Dagsavisen.

De andre medlemslandene vil samtidig få tilgang til norske registre.

— Dette er en revolusjon for politiet i hele Europa. Det vil bli mye enklere å oppklare kriminalitet, sier Storberget.

Skal sikre personvernet

Avtalen blir trolig iverksatt i løpet av 2011 eller 2012.

Det er lagt inn sperrer i avtalen som skal sikre personvernet. Medlemsstatene kan søke fritt etter DNA-treff i hverandres registre.

Men for å få identiteten til vedkommende, må man kontakte politiet i landet det gjelder.

Justisminister Knut Storberget tror oppklaringsprosenten når norsk politi får tilgang til EU-registeret.
Erlend Aas (SCANPIX)