Norges vassdrags— og energidirektorat har varslet flom på rødt nivå for Vossovassdraget på grunn av store nedbørsmengder.