I samråd med politi og brannvern har Hordaland vegkontor avgjort at det skal monterast ein siktmålar i den undersjøiske tunnelen, og at ventilasjonsviftene raskast mulig skal ta unna vassdamp som oppstår.

Det skal óg setjast opp skilt i begge tunnelopningane som åtvarar mot fare for damp og redusert sikt.