Støygrensene er klare, ifølge Helsevernetaten i Bergen. De gjelder for alle tekniske installasjoner. Sommer som vinter.

Du skal ikke finne deg i for høy støy, som er helsefarlig. Det går mange historier om bitre nabofeider på grunn av støyplager. Det er unødvendig: en klage til kommunens Helsevernetat kan løse problemet for deg.

Sterk økning

Helsevernetaten i Bergen kommune har siste året behandlet rundt ti klager.

– Salget av varmepumper, som brukes til oppvarming og nedkjøling, har økt sterkt de senere år. Dette innebærer at vi nå ser en sterk økning i klagesaker, sier avdelingsleder Sonja Monica Skotheim ved Helsevernetaten i Bergen.

Inntil for et drøyt år siden var støyklager fra slike installasjoner sjeldne. Økt bruk, manglende kunnskap og en mulig motvilje til å bruke mer penger på en støysvak maskin kan lett skape støyplager naboer ikke trenger å finne seg i. Støy er helseskadelig. Men naboene trenger ikke krangle eller gå til fysiske tiltak selv for å stoppe støyplager: en klage til Helsevernetaten avdekker om du er utsatt for ulovlig støy.

Lav summing – ikke mer

– Hvor mye støy må man finne seg i?

– Vi har som hovedregel at det på stedet naboen oppholder seg ikke skal være mer enn 35 desibel støy på nattetid – en lav summing – på dagtid er grensen 45 desibel. Det er unntak for industri som bruker avtrekk i produksjon, der er grensen økt til 45 på natt og 55 på dagtid, sier Skotheim.

Som nabo skal du kunne sove om natten med åpent vindu – og ikke finne deg i noe annet enn lav summing. På uteplassen om sommeren må du tåle litt mer – men ikke mye. Du skal kunne hygge deg ute uten å tåle høy støy fra naboens installasjoner.

Til sammenligning er normal trafikkstøy gjerne rundt 90 desibel.

Stive dagbøter

Når Helsevernetaten mottar en klage, gjennomgår de saken og foretar støymålinger. Er støyen over grensen blir den som forårsaker støyen pålagt å utbedre.

– Da blir det opp til den som forårsaker støyen å få redusert den til under grensen. Vi legger oss ikke opp i løsning, om det er ved isolering, flytting av installasjon eller utskifting av utstyr. Den som forårsaker støyulempene må selv skaffe nødvendig ekspertise til å hjelpe seg og så dokumentere overfor oss at støynivået er akseptabelt, sier Skotheim.

– Hva med dem som ikke etterfølger pålegget?

– Da vil det gjerne bli ilagt tvangsmulkter. For private gjerne 1000 kroner dagen, eller en større tvangsmulkt. For bedrifter vil tvangsmulkten fastsettes ut fra prinsippet om at bedriften ikke skal tjene penger på ikke å utbedre støyplagen, sier Skotheim.

Vegar Valde