— Det er veldig tilfredsstillende å hjelpe noen som virkelig trenger det, sier Agnar Jakobsen. Samen med syv andre pensjonister fra Hydro og en dugnadsgjeng på fem fra Grenlandsaksjonen Vest står han bøyd over sekker med arbeidstøy i Total Tekstils store lokale ved Mongstad. Arbeidet går unna. Sammen med sekkene sender dugnadsgjengen muntre replikker og smil til hverandre.

920 arbeidsdresser med fôr, 1950 arbeidsdresser uten fôr og 225 jakker pakket gjengen i sekker klar for transport og distribusjon i går.

Trøtte og fornøyde

— Nå er vi trøtte og vel fornøyde, sier Marte-Katrine Parmann, primus motor i Grenlandsaksjonen Vest.

Alt det verdifulle tøyet er gave fra Norsk Hydro. I stedet for å brenne arbeidstøy brukt på plattformene gjennom noen år, har oljeselskapet bestemt seg for å gi det bort til mennesker i fattige Romania. Rensing og vask har selskapet også spandert.

Dugnadsgjengen har akkurat lunsj da vi stikker innom. Tro ikke at de mesker seg med varme smørbrød. Her nytes medbrakt matpakke og kaffe på termos. Full omtanke for andre hele tiden.

Magne Haugsvær var for første gang med på en tur til Romania med hjelpesending i 2001. Fortsatt kan han nesten kjenne lukten fra den psykiatriske institusjonen de besøkte. Tre personer lå i hver køye. Ren nød. Magne ved litt om hva hjelp betyr for de fattigste i Romania og yter gjerne en ekstra innsats.

Langvarig aksjon

Grenlandsaksjonen Vest har sendt hjelpesendinger til Romania siden 1990. Marte-Katrine Parmann har siden ledet det hele sammen med sin mann. Det de begge trodde skulle bli et par turer, har utviklet seg til en langvarig aksjon.

Familiepakker med klær, mat og andre nødvendige artikler pakket i banankasser har vært aksjonens varemerket. Ved at hver giver har betalt 100 kroner i frakt har de også sikret økonomi nok til transporten.

— Våre pakker er ikke livreddende, men er oppmuntring til fattige mennesker i en tøff hverdag, opplyser Marte-Katrine Parmann. Grenlandsaksjonen har gitt henne et nytt liv. Hun trodde hun var snill første gang. Nå er det noe annet som driver. Hun har på en måte svelget en basill. Noe sitter i magen og skaper uro i hele kroppen. Hun må bare gjøre noe for å lindre den nøden hun selv har sett.

Folk i Romania har fått det bedre. Fortsatt er fattigdommen stor på landsbygden. Grenlandsaksjonen reiser særlig til Onesti og Monesti der de gjennom år har opprettet et godt kontaktnett.

Trenger lagerplass

Akkurat nå har Grenlandsaksjonen Vest et problem. Den trenger lagerplass for noe av tøyet i Nordhordland. Arbeidstøy kan ikke sendes ned før i april og til høsten. Først må de skaffe seg oversikt over hvilke kommunearbeidere som kan trenger slike dresser. Har noen ledig lagerplass å tilby, kan de ring Marte-Katrine Parmann på 41524545.

— Vi er stolt over å ha jobbet i Norsk Hydro og kjenner oss fortsatt knyttet til bedriften. For oss i pensjonistgruppen er det hyggelig å være med på dugnader som dette. Vi kjenner et godt fellesskap. Samtidig er det en tilfredsstillelse å gjøre noe for andre, sier Agnar Jakobsen. Han understreker at det betyr noe å vite at hjelpen når frem til noen som virkelig trenger den.

FYLLER SEKKER: Magne Haugsvær og Lars Kåre Foldnes sorterer arbeidstøy i plastsekker.
ARNE NILSEN
I CONTAINER: Paul Jensen setter sekkene utenfor, mens Sigurd Monsvik bærer dem inn i containeren.
ARNE NILSEN
MANGE SEKKER: Sigurd Monsvik t.v. og Kjell Fuhre knytter sekk etter sekk.
ARNE NILSEN