Tveit sier til Bergens Tidende at de fører tilsyn med alle sykehjemskjøkken. Han mener ordningen med å levere kald mat for en uke om gangen ikke utgjør noen større risiko enn daglig levering av varm mat. Farlige bakterier — Begge ordninger innebærer utfordringer. Den varme maten må ikke bli for kald under transporten. Da øker risikoen for utvikling av farlige bakterier. Undersøkelser fra Stavanger og Oslo viser at så mye som halvparten av den varme maten ikke hadde tilfredsstillende levering, sier Tveit.Han vil ta kontakt med Lyngbøtunet for å undersøke nærmere årsaken til at maten var blitt dårlig.Byråd Kristin Ravnanger sier kommunen har gjennomført en undersøkelse av hvordan de ulike bydelene tilpasser seg den fremtidige kjøkkenreformen. Lang kjede - Den viser at vi er kommet litt på etterskudd. Praksisen i bydelene går foran de politiske vedtakene. Jeg er redd alle disse tilpasningene ikke har hatt god nok kvalitet.Hun sier det er viktig at den kalde maten leveres like inn i kjøleskapet til de eldre.- Alle ledd i leveringskjeden fra råvare, via produksjon, transport og til lagring må holde. Ryker kjeden, kan det påvirke kvaliteten, sier Ravnanger.