TOR LEIF PEDERSEN

I kirken var det lagt frem et vell av kranser og blomsterbuketter med en siste hilsen til den 14 år gamle skoleeleven fra Søfteland skole på Os. Hun døde av skadene hun fikk i hodet da hun falt om i klasserommet i juli mens hun var på språkreise til Malta for å perfeksjonere engelsken sin.

Forrettende prest Roar P. Strømme tegnet et bilde av avdøde som en positiv, målbevisst, sosial, glad og åpen jente i sin tale.

– I kraft av sin personlighet ble Line Marie et samlingspunkt uten at hun stilte seg frem i de miljøene hun så aktivt tok del i. Hun ga av seg selv til andre og var en sentral del av det gode familiefellesskapet hun tilhørte, sa Strømme.

Medelevene i Line Maries klasse ved Søfteland skole sammen med rektor Marit Steffensen æret også avdøde. Steffensen sa at Line Marie var en aktiv, sprudlende, pliktoppfyllende og populær samarbeidspartner i klassen.

Hver av klassevennene la ned en rose på kisten som en siste hilsen. Det ble også fremsagt en siste hilsen fra idrettsvenner og fra musikkmiljøet på hjemstedet.