• Det var i perioden 2002–2004 at Haukeland Universitetssjukehus gjennomførte MR-undersøkingar av hjernane til 91 av pionerdykkarane og kontrollgruppa.
  • Dykkarane fekk ei brei fagleg utgreiing kor undersøking av klinisk nevrologi, nevropsykologi, nevrofysiologi, lunge, og øyre-nase-hals inngjekk.
  • Alt i den såkalla Haukeland-rapporten som blei lagt fram sommaren 2004 blei det slått fast at dykkarane har nevrologiske skadar.