Åsane Tidende hadde nylig sin årlige testrunde på de mest brukte badeplassene i bydelen. Vi undersøkte hvilke av dem som holdt god standard foran årets badesesong.

Toaletter, tilgjengelighet og generelt miljø var blant våre kriterier, og helt til topps av vår test, gikk den vakre Storåkervika ved Salhus Kirke.

Fredag hadde Vann— og avløpsetaten en fersk friluftsbadrapport klar, og resultatene for flere av Åsanes badeplasser ble mindre bra. Åsane Tidendes testvinner, Storåkervika, var blant dem.

Vollane bra

I Friluftbadrapporten er fem av bydelens badeplasser nevnt. Tømmervågen, Storåkervika, Hordvik Havn, Grønskjæret og Vollane.

Vollane har de seineste år hatt gode resultater, og viser også i år en god vannkvalitet. Både Vollane og Tømmervågen havner innenfor kategorien «Godt egent badevann». Disse badeplassene er ikke utsatt for forurensing fra utløp, og har de seineste år vært helt rene.

I rapporten er badevannet testet for termotolerante koliforme bakterier (TKB), og innholdet av slike bakterier per 100 milliliter vann, avgjør resultatet. Det gjøres normalt flere prøver av hver badeplass, over tid. Badeplassene som har mindre enn ti bakterier per 100 ml. vann regnes som godt egnet.

Forsvinner raskt

Både i Storåkervika, Grønskjæret og Hordvik Havn har det blitt påvist større mengder av TKB, og alle disse badeplassene havner i kategorien «mindre egnet».

Overingeniør ved Vann- og avløpsetaten, Anne Cornell, opplyser at årets resultater i Bergen kommune er de beste noensinne, men at det er flere steder i Åsane som viser seg å være svært sårbare for lokal forurensing. Spesielt ved Grønskjæret på Tertnes er den lokale forurensingen til tider stor.

– Grønskjæret er svært følsomt for overløp, det vil si vann som renner over i vannledningene som går ut i sjøen. Ved mye nedbør blir det for mye vann i rørene, og da lekker det ut vann blandet med noe kloakk. Dette gir en viss forurensing på denne badeplassen, sier hun, men understreker at denne forurensingen forsvinner etter to til tre dager uten nedbør.

Helsemyndighetene ser ifølge Cornell ingen betenkeligheter med å bade på badeplassene som har betegnelsen «mindre egnet».

I flere av prøvene fra Grønskjæret er det påvist mer enn 200 TKB. I Storåkervika er det påvist prøver med mer enn 100 TKB, mens det i én av prøvene fra Hordvik Havn ble påvist 680 TKB.

Nedbør

Grønskjærets vannkvalitet har flere år vist seg å være mindre tilfredsstillende, da nedbør har ført til forurensing. Dette problemet vil Vann- og avløpsetaten nå gjøre noe med.

– I løpet av 2009 kommer vi til å bygge en pumpestasjon, som tar vannet til et renseanlegg i Kverneviken. Der ifra skal vannet ut i sjøen. Det er et stort prosjekt, men vil ikke bli sjenerende for badegjestene. Vi har gjort dette andre steder, med veldig gode resultater, sier hun videre.

I Friluftsbadrapporten står det at det er flere kilder til forurensingen, men hovedårsaken skal være overvann fra både private og offentlige kloakknett. Anne Cornell beskriver likevel ikke forurensingssituasjonen på Grøsnkjæret som dramatisk.

– Stort sett bader folk når det er godvær, og da er vannet helt fint også på Grønskjæret. Det er ved mye nedbør at forurensingen kommer, understreker hun.

Ved Hordvik Havn arbeider nå Vann- og avløpsetaten med å kartlegge hvor forurensingen kommer fra, og Cornell opplyser at det er påvist forurensing fra båthavnen.

Irritasjon

Utover sommeren kommer Vann- og avløpsetaten til å fortsette med kontroller av badevann i kommunen. Anne Cornell beskriver det som gledelig at resultatene så langt har vist seg å være jevnt over gode.

– Det er veldig kjekt å få slike resultater. I Åsane finnes det mange gode badeplasser, og både Vollane og Tømmervågen har vist seg som gode. Det er ingen fare ved å bade på Grønskjæret, Storåkervika eller Hordvik heller, men det er greit å være obs på nedbøren, sier hun.

Lokal forurensing på badeplasser kan også forårsakes av de badende selv. Hunder som gjør sitt fornødne på badeplasser kan føre til både irritasjon og unødig forurensing av vannet.

– Hundeeiere passer stort sett på dette selv, og dette er ikke et stort problem. Det hender imidlertid at slikt skjer, eller at noen lar bleier og lignende ligge slengt. Det er uhygienisk, og skaper mistrivsel på badeplassen. Tar folk hensyn til hverandre, går det stort sett fint. Dette blir nok en bra badesesong, selv om temperaturene i vannet ikke akkurat er særlig mye å skryte av ennå, sier Cornell til slutt.

Andreas Isaksen
Andreas Isaksen
Andreas Isaksen
Andreas Isaksen