Både i voksne Varegg-kretser som i det bergenske idrettsliv, er dette navn med solid klang. Karer som helt siden guttedagene har bidradd både aktivt og administrativt innen idretten. Både på og utenfor banen. Som frontfigurer og i det stille. Og — de har ikke tenkt å gi seg. E' du tussete?

— Det blir en markering av 210 år, humrer trioen som har invitert BT inn i garderobene til Badstuen.

Seminar fyller lokalene midt i uken og gir solide leieinntekter til idrettslaget i Hødden.

— Hans'en var 70 i januar, Per'en fyller nå på onsdag, mens Kjell'en runder i mars. Tre ganger søtti er....

— 210!

— Riktig, og her blir vi rundt 100 gjester for å markere. Ingen trenger tenke på gaver. Vi ønsker oss penger, som vi gir videre til noen som trenger det. Tipper det blir strøkets yngste, de i barnehagene, som får noe denne gang.

Sosialt sinnelag

For ti år siden, da trioen for første gang steg ut av ungdomstiden, ble det også samlet inn et hyggelig beløp. Summen ble en kjærkommen gave til Ladegården sykehjem. Det sosiale sinnelaget ligger opp i dagen hos Varegg-veteranene, der vi slurper kaffe, preiker idrett, og har det kjekt. Hva betyr egentlig et idrettslag for 70-åringene, for oppegående gubber?

— Alt! Sosialt betyr tilhørighet til din gamle klubb, til bydelen og strøket du vokste opp i, til menneskene du har kjent hele ditt liv - ja, det betyr kort og godt alt. I Varegg dyrker vi heldigvis det sosiale samværet mellom oss seniorer på mange måter. Gubbelaget vårt teller 150 medlemmer, og vi er god å ty til når oppgavene melder seg.

Herrene Alsvik, Steinsvik og Totland er røslige, joviale karer. Kjappe i kjeften, litt tyngre på labben.

— Men eg spelte no i to bordtennis-finaler tidligere i uken, så kom ikkje her, flirer Hans Johan Halsvik - gammel formann for bedriftsidrettskretsen og nestleder i idrettskretsen.

Æresmedlem

Kjell Totland og Per Steinsvik er fotballgutter. Spilte på det første småguttelaget til Varegg som i 1948 vant turneringen mellom de bergenske småguttelagene. Kretsmesterskap kom først i 1955. Begge gikk gradene i Varegg og endte opp på førstelaget.

Kjell'en ble forbundsdommer, og utnevnt til Vareggs første æresmedlem i 2002. Ikke for sine sportslige prestasjoner - selv om de var bra nok - men murmesteren var krumtapp, ildsjel og primus motor fremfor noen da det nye klubbhuset ble bygget.

— Da bygget ble overlevert Varegg i 1998, var det gjeldfritt. Verd noen millioner. Nabostrøket her var ikke alltid positivt innstilt til oss, men det tror jeg har stilnet. Takket være klubbhuset og miljøet her, har f.eks. orienteringssporten fått et voldsom oppsving i Hødden. Vi er byens største O-klubb! Naturen og tumlemulighetene ligger jo rett bak oss.

Kjøreoppdrag

Så snakker vi om Stoltzekleiven Opp, Vareggs kondisjonssterke kultarrangement som vekker nasjonal oppsikt. En bergensk begivenhet. Og gubbene er med! Kvir seg ikke får å gi en hånd. Ser ikke jobb og mas, men positiv aktivitet for sitt kjære idrettslag.

— Vi har faste kjøreoppdrag for Ladegården sykehjem flere ganger om året. Hjelper de gamle som har lyst å komme seg til BTs lysfest, eller skal kjøpe julegaver. Ofte bare kjører vi rundt til strøket der de bodde før, sånn at de får se at «huset står». Det setter de stor pris på! Her forleden stilte vi med 25 sjåfører som kjørte sykehjemspasienter til Flesland og tur til Syden...

Aktivitetshall

De tre 70-åringene har ikke gått tom for ideer. Fortsatt drømmes det hos Vareggs senior-grunnfjell.

— Kunne vi bare fått oss en kunstgressbane, så...

Og litt senere:

— En aktivitetshall rett ved siden av Badstuen her, hadde vært ideelt. Ikke mer enn 40 x 20 meter, åpen for skole, guttene og jentene i gaten, og idrettslaget. Det burde nå vært mulig å gjennomføre uten de store kostnadene, sier Kjell Totland og vi ser det kribler i murmester-nevene etter å sette i gang.

— For øyeblikket er det bare en drøm, ingen konkrete planer. Men du skal aldri si aldri! For vi kvir oss jo ikkje...

Ny latter, ny mimring og moderne tanker om hverandre. Dagens hovedpersoner i Badstuen har god tid, god helse - og har så lenge de kan huske - alltid vært av den aktive typen. Geskjeftige.

— Du vet - Varegg og idretten har vært livet vårt. Ved siden av «det andre» - det med familie og jobb. Som modne gubber kan vi verdsette alt vi har vært med på. Ser verdien av det tydeligere nå enn vi gjorde i yngre år. Kan vi «betale» tilbake litt av takknemligheten i form av en hjelpende, kreativ hånd her og der - ja, så gjør vi det så gjerne. Ikkje sant?

De nikker så enig, så enig så caps'ene gynger opp og ned.

Hans'en, Kjell'en og Per'en. 210 år til sammen. Vareggs harde og positive kjerne. Som aldri har kvidd seg!

210 ÅR til sammen, men stadig full av humør, tiltakslyst og ideer - i dag feirer denne staute Varegg-trioen seg selv i klubbhuset bak - Høddens berømte «Badstuen». Fra venstre: Per Steinsvik, Kjell Totland og Hans Johan Halsvik.<p/>FOTO: ARNE NILSEN