Varme viker kan gi lokal oppblomstring av giftalger slik at skjellene ikke bør spises. Dette gjelder spesielt i fjordområdene hvor vannet har mindre sirkulasjon. I kyststrøk er imidlertid faren for giftalger mindre.

Både nord og sør for Hordaland er konsentrasjonen av alger som inneholder PSP (Paralytic Shellfish Poison) høy. I disse områdene har SNT gått ut med advarsel mot å spise skjell.

På hjemmesidene til SNT finner du ukentlige oppdateringer av giftsituasjonen.

Arkiv