Nå vil hun kutte ned på urimelig lange arbeidsdager. Både magedans og frikvelder foran tv-en med bare såpeserier står på ønskelisten fremover.

Mandag er hun tilbake på Stortinget for en ny krevende vårøkt. Hun stiller med nyoppladete batterier.

— Nei, jeg er ikke noe offer i Tønne-saken. Og det er heller ikke Tønne-saken alene som er årsaken til at jeg har vært sykemeldt siden nyttår, sier Valle straks vi har fått satt oss til rette ved et av bordene på Wessel.

— Men det er riktig at det var Tønne-saken som fikk begeret til å flyte over. Mange og ulike belastninger over lang tid førte til at jeg holdt på å stange skikkelig i veggen, sier hun, og trekker frem de klassiske rollekonfliktene som svært mange kvinner i hennes generasjon kjenner seg igjen i.

Tønne-saken

Foruten å være stortingsrepresentanten og aktivisten Ågot Valle, skulle hun samtidig være datteren, samboeren, bestemoren og moren Ågot Valle.

— Tilbakevendende dårlig samvittighet over lengre tid over ikke å strekke til i alle rollene, førte til slutt til at jeg holdt på å bryte helt sammen. Bedriftslegen sykemeldte meg. I ettertid ser jeg at det var eneste løsning.

Valle har registrert at enkelte aviser har prøvd å stille hennes diagnose på bakgrunn av uttalelsene hun kom med i Tønne-saken.

— Med de spinkle forutsetningene de har for å analysere mine tanker og bakgrunn, synes jeg det er godt gjort. Men etter Tore Tønnes død måtte selvsagt også jeg, som de andre aktørene i saken, bruke tid på å tenke gjennom hva jeg hadde sagt og gjort. Kunne jeg ha uttrykt meg på en annen måte, vært mer forsiktig med ordene jeg brukte og uttalt meg på et annet tidspunkt.

— Det er riktig at jeg har tenkt mye.

— Tok du kontakt med Tønnes familie?

— Nei, det var ikke naturlig for meg.

— Har du brukt profesjonell hjelp for å få kreftene tilbake?

— Nei, jeg har ikke hatt behov for det. Min medisin har vært å gjøre de tingene jeg har lyst til uten samvittighetsnag i noen uker, sier hun.

God støtte fra partilederen

Mange lange turer i byen og på Fløyen, og lange samtaler med kloke mennesker har gitt nytt mot.

Hun fremhever spesielt to samtalepartnere. Den ene er Kristin Halvorsen. Valle karakteriserer partilederen sin som en spesielt god lytter og støtte.

— En fantastisk leder, sier hun.

Men den beste samtalepartneren har likevel vært mannen Yngve.

— Vi har klatret opp og ned Skredderdalen mange ganger de disse ukene. Det har skjedd både i sol og regn. Ansiktsuttrykket bekrefter at hun har frydet seg over mosjonen.

Ågot Valle har en «sivil» karriere bak seg som fysioterapeut. Derfor vet hun hva trening betyr.

— Men det er blitt så som så med treningen etter at jeg ble stortingsrepresentant.

Nå skal det bli en forandring på det.

— Friskis- og svettistrening i kjelleren i Stortinget?

— Lysten går mer i retning av et magedanskurs. Og turer i Nordmarka.

Lov med tabbekvoter

Valle mener hun ikke er blitt redd for å ta opp kontroversielle politiske saker etter Tønne-saken.

— Det må heller ikke media bli. Tvert imot, det er medias oppgave å ta oppgjør med makteliten når det er nødvendig, understreker hun, men legger til:

— Men også media må tenke igjennom måten kritikken blir fremsatt på slik at belastningen på enkeltmennesker ikke blir for stor.

— Burde media vært mer forsiktig i Tønne-saken?

— Det kan jeg ikke svare på nå. Diskusjonen kan vi ta når Norsk Presseforbund sin rapport kommer.

— Vi stortingspolitikere er privilegerte. Velgerne har gitt oss lov til å gjøre hobbyen vår, politikk, til en heldagsbeskjeftigelse. Men media må tillate at politikere har tabbekvoter. Vi er verken helgener eller roboter som gjør alt feilfritt. Vi skal ikke henges ut for hver eneste tabbe vi gjør.

Uthengt i asylsak

— Har selv du følt deg uthengt?

— Det var en tabbe at jeg i fjor høst ringte til en saksbehandler i Utlendingsnemnda i en konkret asylsak. Men ut fra den informasjonen jeg hadde, visste jeg at det kunne stå om liv eller død for den kvinnen det gjaldt. Jeg kunne ikke for min samvittighets skyld ta ansvaret for at asylanten måtte bøte med livet om jeg ikke hadde handlet. Heller ikke i dag synes jeg saken var stor nok til at jeg skulle bli uthengt over en helside i VG.

Stortingets odelstingspresident har laget noen kjøreregler for organisering av arbeidsdagen sin når hun kommer tilbake på Stortinget.

Valle har blant annet lovet seg selv og sine nærmeste at tiden med 12 og 14 timers arbeidsdager er slutt.

Zappe på tv-en

Arbeidskapasiteten utover den ordinære jobben som stortingsrepresentant skal nå konsentreres om tre hovedfelter: Kvinners rett til å få asyl i Norge, sykehuspolitikk og EU-saken.

Valle er nestleder i Nei til EU. Utover våren starter kampen for å sikre at flertallet av norske kvinner stemmer nei også i den tredje folkeavstemningen om Norges tilknytning til EU.

— Skifter kvinnene side, er også EU-saken tapt, konstaterer hun i det hun bryter opp fra samtalen. En ettermiddagstur i vårværet i februar venter.

— Men hvordan skal du unngå de lange dagene med dette programmet?

— Jeg skal si til meg selv at ikke alt må være perfekt.

Og jeg skal bevilge meg enkelte frikvelder foran tv-en der jeg bare ser såpeserier.