Nå er Løvaas er i alvorlig trøbbel etter at politiet slo til mot klinikken hans i Bergen sentrum i mai. I går ble han presentert for en svært omfattende tiltalte.

Politiet mener den tidligere fysioterapeuten, som nå praktiserer som homøopat i Vaskerelven i Bergen, har gjort seg skyldig i 16 brudd på kvakksalverloven og lov om alternativ behandling av sykdom.

Alvorlige diagnoser

I flere av tilfellene skal Løvaas ha stilt alvorlige diagnoser på pasientene:

  • Fire voksne personer fikk ifølge politiet feilaktig vite at de hadde tuberkulose. To av dem gikk i en lengre periode til behandling hos Løvaas.
  • En kvinne som led av Multippel Skierose (MS) fikk av Løvaas vite at hun ikke led av ekte MS, men en uekte type som han kunne behandle.
  • En kvinne fikk fortalt at hun hadde MS, samt en rekke andre lidelser som Løvaas kunne behandle.
  • En tredje kvinne fikk fortalt at hun hadde en infeksjon i hjernen som ville føre til MS, men som Løvaas kunne behandle.
  • Fem personer har av Løvaas fått vite at de har kikhoste.

— Hadde Løvaas hatt kompetanse til å påvise kikhoste, skulle han i så fall ha meldt fra til helsevesenet omgående. En kikhoste-pasient må isoleres. Flere av disse pasientene var barn, sier politiadvokat Christoffersen.

Beslagla pasientlister

Da politiet ransaket kontoret til Løvaas, tok de beslag i pasientjournalene hans. Sammen med Helsetilsynet har politiet gått gjennom disse, kontaktet pasientene de fattet interesse for og tatt avhør av dem. Slik har man kommet frem til 16 tiltalepunkter.

— Vi har konsentrert oss om de mest alvorlige tilfellene, sier Christoffersen.

Saken startet med at en av Løvaas pasienter kontaktet Helsetilsynet, som igjen gikk til politiet. Løvaas sin forhistorie gjorde at politiet handlet raskt.

Løvaas ble i 2002 dømt til å betale en bot på 4.000 kroner for tilsvarende forhold. Da påsto han at en ti år gammel jente var smittet av tuberkulose. Senere undersøkelser avkreftet dette.

Helsetilsynet har i flere uttalelser kommet med kraftig kritikk av Løvaas og omtalt hans virksomhet som «grovt uforsvarlig» og at han har vist «grov mangel på faglig innsikt».

Mistet autorisasjon

Løvaas, som er utdannet fysioterapeut i Tyskland, ble i fjor fratatt autorisasjon av Helsetilsynet.

Løvaas avviser kontant beskyldningene mot seg og at han har gjort noe straffbart. Det er ikke politiets oppfatning.

— At han har fortsatt på samme sporet, selv etter dommen fra 2002, understreker alvoret, mener Christoffersen.

Saken mot Løvaas er trolig enestående. Det finnes ingen rettspraksis som er direkte sammenliknbar. Bare en dom fra Østlandet hvor en behandler ble dømt til fem måneders ubetinget fengsel. Her ble pasienten påført alvorlige fysiske skader.

— Ingen av pasientene som er omhandlet i tiltalen mot Løvaas har fått påvist skader etter behandlingen, men det er utsatt for en betydelig fare, sier Christoffersen.

— Vi snakker om mennesker i svært sårbare situasjoner som er villige til å prøve alt. At en person uten faglig kompetanse stiller diagnoser på alvorlige og dødelige sykdommer er meget alvorlig og må reageres strengt på, sier politiadvokaten.

Flere av pasientene har overfor politiet uttrykt sinne overfor det de har vært med på.

— Jeg var i en slik situasjon at jeg slukte alt, har en pasient fortalt.

Har tjent godt

Så langt har ikke penger vært et tema i politiets etterforskning. BT vet likevel at flere pasienter har brukt store beløp på en behandling de trodde skulle virke. Flere har kommet langveisfra for å få hjelp.

Skal vi dømme ut fra likningen, har også Løvaas hatt mye å gjøre. I 2001 var inntekten på over en million. De senere årene rundt en halv million.

Når straffesaken kommer for retten er uklart. Politiet arbeider for at det skal skje raskt. Ikke minst av hensyn til pasientene. Flere av dem er alvorlig syke, noen også med uhelbredelige sykdommer.

Har du tips eller innspill til BT? Ring oss på 02211, eller send en e-post til 2211@bt.no!