I slutten av januar var Sigmund Skrede og konen på Tenerife, men i følge fakturaen fra Bro— og Tunnelselskapet as, hadde bilen hans vært gjennom bomringen i Sandviken.

– Gikk jeg litt lenger tilbake på fakturaen fant jeg enda flere gale passeringer og ble ganske frustrert. Jeg skriver dagbok, så jeg gikk seks måneder tilbake, og fant at 11 av 90 passeringer var feil, sier Skrede.

- Ingen beklagelse

Han tok med fakturaen til Bro- og Tunnelselskapet.

– Der ble jeg møtt av arroganse. Jeg fikk beskjed om at det stemte at jeg hadde 11 gale passeringer og at de skulle stryke dem. Jeg fikk ingen beklagelse, sier Skrede.

På spørsmål om hvordan slike feil kunne skje, fikk han beskjed om at det kunne skyldes en utenlandsk bil med nesten identiske skilt.

- Ble helt skremt

– Så fikk jeg beskjed om at det var min oppgave å kontrollere at fakturaen er riktig, og at om jeg gikk på Rema 1000 er det også jeg som må sjekke kvitteringen. Jeg ble helt skremt, sier Skrede.

Administrerende direktør i Bro- og Tunnelselskapet as, Trond Juvik, mener det kan være flere årsaker til at Sigmund Skrede har fått faktura for for mange passeringer.

– På generell basis er som oftest to grunner. Bilen kan ha vært i bruk av en annen, det har vi mange eksempler på. En annen mulighet er at en bil som kjører rundt med tilnærmet like skilt, for eksempel en dansk bil med identisk skilt blir registrert som en norsk bil, sier Juvik.

Bil med like skilt

I og med at det gjelder så mange passeringer, tror Juvik det er sannsynlig at det er en bil med nesten like skilt som blir registrert som Sigmund Skredes.

– Det skjer med jevne mellomrom, og da kan vi legge inn spesielle rutiner på den bilen. Gå over til manuell inntasting eller sjekking, sier Juvik.

Sigmund Skrede har autopassbrikke, slik at alle passeringer skal registreres elektronisk. Dersom en bil uten brikke dukker opp på et bilde ved en passering, og bilskiltet blir tolket som Skredes, vil han også bli fakturert for denne passeringen.

– De skiltene vi er usikre på blir tatt ut i utgangspunktet, men det er en menneskelig vurdering. Feilpunching foregår også, vi har med mennesker å gjøre og ingenting er 100 prosent riktig til enhver tid, sier Juvik.

- Feilprosent på promiller

Han mener at feilprosenten er nede i promiller, med unntak av saker der det finnes en bil med nesten tilsvarende skilter.

– Dersom det står en rusten skrue midt i et tretall, kan det bli tolket som et åttetall. Dersom det er en bil som tolkes som samme skilt som din bil, kan du få mange feilpasseringer, avhengig av kjøremønsteret til den andre bilen, sier Juvik.

Han mener det ikke er lett for selskapet å oppdage hver enkelt feil.

– Vi luker ut feil om vi oppdager det, men stort sett oppdages de ved at kunden tar kontakt. Mitt budskap er at ingenting er 100 prosent sikkert, og at alle bør sjekke passeringene sine. Fra en til tre timer etter passering, ligger de stort sett på nett, sier Juvik.

Silje Robinson